Het dagelijkse avondgebed stopt per 1 augustus 2020. Toen de coronacrisis uitbrak is het pastoraal team hiermee gestart ter bemoediging en om contact te kunnen houden met onze parochianen en andere belangstellenden. Nu gaan de kerken langzaamaan allemaal weer open. Het pastoraal team zoekt naar een andere manier om verder te gaan. Bijv. door filmpjes op facebook te zetten, over wat de teamleden zoal doen. Of een koor die een meditatie verzorgt bij een kerklied.
Het pastoraal team hoort graag van u waar u prijs op stelt, wat u mooi vindt. U kunt uw reactie sturen naar: centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl.