uuret avondgebed van vanavond kon u live meebidden via onze Facebookpagina. Elke avond wordt er door het pastooraal team een avondgebed verzorgd. Op zaterdagavond is er om 19.00 uur een eucharistieviering. Deze viering kunt u volgen via Youtube en Kerkomroep.