Het dagelijks avondgebed voor de Sint Maarten en Sint Lucasparochie werd vanavond verzorgd door Antoinette Bottenberg, pastoraal werker. Er werd alvast vooruit gekeken naar de Goede Week.

Elke dag is er om  19.00 uur een avondgebed. Op zaterdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering.