Het dagelijkse avondgebed voor de Sint Maarten- en Sint Lucasparochie, nu we gebonden zijn aan sociale onthouding. Dit is de komende tijd dagelijks om 19.00 uur. Op zaterdag is er een eucharistieviering om 19.00 uur.