Het avondgebed van vanavond werd verzorgd door pastoor Harrold Zemann.