Pastor Johan Rutgers verzorgde in de vooravond van het hoogfeest van Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer) het avondgebed.

Nu de kerken (bijna) allemaal weer open zijn voor maximaal 30 mensen, stopt het pastoraal team met het avondgebed.
In de Veertigdagentijd is er elke dinsdagmorgen van 9.30-10.00 uur een online bezinning (begeleiding door pastoraal werkers Fred Kok en Antoinette Bottenberg). Thema: De werken van barmhartigheid. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Fred Kok, fred.kok@stlucas.nu.
Na Pasen, op weg naar Pinksteren, zal opnieuw een online bezinning worden aangeboden. Thema: De  gaven van  de Geest. De pastores nemen je in 25 minuten mee door het thema van die ochtend (zonder uitwisseling). Om 10.00 uur kan je de groep verlaten, als je wil napraten, dan kan je nog even online blijven. Je hoeft niet alle keren mee te doen, je kan aansluiten wanneer je wil. Ook hiervoor aanmelden bij Fred Kok, fred.kok@stlucas.nu.