Pastoor Harrold Zemann las in het avondgebed uit het evangelie van Marcus, waarin Jezus spreekt over Licht dat ons gegeven is, maar wat niet altijd zichtbaar is. Zeker in deze coronatijd is dat Licht , aldus pastoor Zemann, voor veel mensen niet altijd zichtbaar. Heel veel van wat ons Licht geeft, mag niet meer.

Het avondgebed werd semi-live uitgezonden op onze facebookpagina en kunt u hier nog bekijken.