Het avondgebed van woensdag 30 december werd verzorgd door pastor Johan Rutgers pr. Het avondgebed werd semi-live uitgezonden via onze facebookpagina. U kunt het avondgebed hier nog bekijken.