De overheid heeft, met ingang zaterdag 23 januari 2021, een avondklok ingesteld. Dit heeft geen consequenties voor de bewegingsvrijheid van het pastoraal team. Pastores beschikken over een werkgeversverklaring en kunnen bijvoorbeeld voor een pastorale situatie (zoals een ziekenzalving/ziekenzegen) naar mensen toegaan.