Rome is de eeuwige stad, de ‘caput mundi’: de hoofdstad van de wereld. Het is ook de stad van de paus en het centrum van de wereldkerk. Rome moet je gezien en beleefd hebben, al is het maar één keer in je leven. Het Heilig Jaar 2025 is een mooie gelegenheid daarvoor.  Paus Franciscus heeft gelovigen van over de hele wereld uitgenodigd om als ‘Pelgrims van hoop’ een bedevaart naar Rome te maken en door de heilige deuren de grote basilieken te betreden. De gezamenlijke Nederlandse bisdommen hebben de uitnodiging van de paus aangenomen en organiseren een Nationale Bedevaart naar Rome. In de meivakantie, 28 april t/m 2 mei 2025, gaan we met groepen pelgrims uit alle delen van het land samen naar de eeuwige stad.

Meer informatie over deze reis: www.huisvoordepelgrim.nl

Voor meer informatie over het aanbod voor gezinnen: Elise Bangma-Mertens, bangma@aartsbisdom.nl 

Foto: Pixabay