R.K. Begraafplaats Sint Theresia

Sinds 1927 ligt in de bosrijke omgeving van Maarn de Rooms-Katholieke Begraafplaats Sint Theresia. Het is een mooie, kleine, intieme begraafplaats, gesitueerd aan de Ted Visserweg 66bp te Maarn.

De begraafplaats is vernoemd naar de Heilige Theresia van Lisieux, de patrones van de R.-K. Kerk in Maarn. Sinds 1 januari 2005 is de begraafplaats verzelfstandigd in de vorm van een eigen kerkelijke instelling.

De St. Theresia parochie kocht op 2 juni 1927 een stuk grond van de gemeente Maarn ter grootte van 30,80 aren ten behoeve van een rooms-katholieke begraafplaats.

De begraafplaats lag midden in het bos en maakte daarvan deel uit. De vakken voor de graven werden gelegd tot aan de bosrand. Een grafheuvel voor priestergraven en een kruis vormde een rustgevend eindpunt. Het werd een sfeervolle begraafplaats in het bos.

Rond de eeuwwisseling veranderde de omgeving. De begraafplaats werd ingesloten door woningbouw. Een storm velde bomen, de begraafplaats werd kaal en verloor de vroegere charme.

Dit noodzaakte een grondige verbetering. De tuin- en landschapsontwerpster, Mevr. Lieke Tau-Houttuin maakte een ontwerp voor een vernieuwde begraafplaats harmonisch ingepast in de veranderde ge-urbaniseerde omgeving met nieuwe bomen, struiken en hagen. Dit plan werd in 2003 en 2004 uitgevoerd. Een urnenhof werd aangelegd en er kwam een houten gebouw als berging voor gereedschappen en als onderkomen voor de onderhoudsploeg.

Op 29 oktober 2004 werd de vernieuwing afgesloten met de inwijding van een monument ter nagedachtenis aan en eerherstel voor de dood geboren kinderen die vroeger niet op gewijde grond mochten worden begraven.

Bestuur

De kerkelijke instelling R.-K. Begraafplaats Sint Theresia is een private instelling van de Rooms-Katholieke Kerk in de zin van canon 114 par. 2 van de Codex Iuris Canonici en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.
Het bestuur bestaat uit vier leden:

 • M.W.M.H. Vos-Ceelen (voorzitter)
 • Mr. G.P. van den Hurk (penningmeester/administrateur)
 • Mr. M.Th. van Munster-Frederiks (secretaris)
 • J.Th. Faber (beheerder)

Contacten

 • De heer J.Th. Faber
  Beheerder en contactpersoon begrafenissen
  Tuindorpweg 5A, 3953 BB Maarsbergen
  0343-431574 / 06-40308669 / jth_faber@hotmail.com
 • Mr. G.P. van den Hurk (penningmeester/administrateur)
  Beeklaan 29, 3951 EV Maarn
  06-51803926 / gpvandenhurk@xs4all.nl

Nieuws

Openingstijden

De begraafplaats kan bezocht worden van 9.00 uur tot zonsondergang. Honden zijn niet toegestaan.

ANBI-status

De Rooms-Katholieke kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat betekent dat de afzonderlijke instellingen die daartoe behoren, zoals de R.-K. Begraafplaats Sint Theresia, ook zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierdoor zijn giften aan de begraafplaats onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. De begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN is 814214393.

Kamer van Koophandel-nummer

De begraafplaats staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 74848283.

Soorten graven en termijnen

 • Particuliere zandgraven voor de duur van 20 jaar, t.w. familiegraven, dubbele graven, enkele graven en kindergraven.
 • Particuliere urnenkelders voor de duur van 20 jaar.
 • Particuliere grafkelders/keldergraven voor de duur van 40 jaar.

Alle grafrechten kennen een verlengingstermijn van 10 jaar.

Tarieven 2024 van de voornaamste soorten graven

Dubbel zandgraf voor 2 overledenen en 2 asbussen
Grafrecht: nieuw graf  voor 20 jaar € 1983,-
Grafrecht: verlenging grafrecht voor 10 jaar € 990,-
Grafrecht: verlenging grafrecht voor 5 jaar € 506,-
Begraven/bijzetten van een overledene (*) € 1244,-
Bijzetten van een asbus in een zandgraf (*) € 405,-
Algemeen onderhoud voor 20 jaar € 1925,-
Algemeen onderhoud voor 10 jaar € 964,-
Algemeen onderhoud voor 5 jaar € 489,-
Kinder-zandgraf voor één overledene jonger dan 5 jaar
Grafrecht: nieuw graf voor 20 jaar € 1189,-
Grafrecht: verlenging graf voor 10 jaar € 595,-
Grafrecht: verlenging graf voor 5 jaar € 309,-
Begraven van een overledene jonger dan 5 jaar (*) € 746,-
Algemeen onderhoud voor 20 jaar € 1925,-
Algemeen onderhoud voor 10 jaar € 964,-
Algemeen onderhoud voor 5 jaar € 489,-
Kinder-zandgraf voor één levenloos geboren kindje
Grafrecht: nieuw graf voor 20 jaar € 495,-
Grafrecht: verlenging graf voor 10 jaar € 256,-
Grafrecht: verlenging graf voor 5 jaar € 135,-
Begraven van een levenloos geboren kind (*) € 311,-
Algemeen onderhoud voor 20 jaar € 482,-
Algemeen onderhoud voor 10 jaar € 244,-
Algemeen onderhoud voor 5 jaar € 130,-
Urnenkelder voor 3 asbussen
Grafrecht: nieuwe kelder voor 20 jaar € 1310,-
Grafrecht: verlenging voor 10 jaar € 655,-
Grafrecht: verlenging voor 5 jaar € 337,-
Plaatsen/bijzetten van een asbus (*) € 116,-
Algemeen onderhoud voor 20 jaar € 1925,-
Algemeen onderhoud voor 10 jaar € 964,-
Algemeen onderhoud voor 5 jaar € 489,-
Verstrooien van as op het strooiveld van de begraafplaats voor asbussen
In aanwezigheid van nabestaanden/belangstellenden € 180,-
Zonder nabestaanden/belangstellenden € 90,-
Plaatsing naamplaatje op Gedenkbord voor 10 jaar € 27,-

(*)  Tarieven gelden voor begraven/bijzetten op maandag t/m zaterdag van 09.00 – 14.30 uur.

Voor wie?

De begraafplaats is bestemd voor:

 • Parochianen van R.K. Parochie Sint Maartenen hun huisgenoten
 • Oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur toestaan dat anderen dan de hiervoor genoemden op de begraafplaats kunnen worden begraven.

Condoleance

De R.-K. Begraafplaats St. Theresia beschikt niet over een gelegenheid voor condoleance. Dat is wel mogelijk in De Ark, de gemeenschapsruimte naast de Sint Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, 3951 LC Maarn.

Contactpersoon hiervoor is mevrouw A. van Baal, tel: 0343 44 39 92, e-mail: jan-annique@planet.nl.

Reglementen

In het reglement zijn een aantal algemene bepalingen, de indelingen en de soorten graven beschreven en zijn de regels vastgelegd voor het vestigen, verlengen en beëindigen van grafrechten en voor gedenktekens en grafbeplanting. Tevens bestaan er voorschriften voor de bedekking van zandgraven en urnenkelders.

Geïnteresseerden kunnen het reglement en de voorschriften hieronder downloaden of bestellen voor een bedrag van € 5.00 bij de administrateur per e-mail gpvandenhurk@xs4all.nl of telefonisch 06 51 80 39 26.

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  van toepassing. Ook de R.K. Begraafplaats Sint Theresia verwerkt conform deze AVG persoonsgegevens. Hiervoor heeft het bestuur deze Privacyverklaring opgesteld waarin onder meer is opgenomen welke persoonsgegevens zij verwerkt, de grondslagen hiervoor, de beveiliging van de gegevens en op welke wijze de betrokkenen zijn rechten kan uitoefenen.  U kunt de Privacyverklaring downloaden via Privacyverklaring

* Sinds 1 januari 2010 maakt de Sint Theresiakerk deel uit van de Sint Maarten parochie te Zeist.