Kardinaal Eijk heeft Paulus Tilma per 1 september benoemd als kandidaat-priester in de Maria Laetitiaparochie, gelegen in Doetinchem, Ulft en omstreken. Het zal ook een bijzonder jaar worden voor Paulus, omdat op 7 november 2020 zijn diakenwijding gepland staat en op 5 juni 2021 zijn priesterwijding.

Proficiat Paulus met deze benoeming! Het ga je goed!

Pastoraal team en bestuur van de parochie Sint Maarten