Het thema vluchten roept een lied op in mijn herinnering: ‘Vluchten kan niet meer!’ Voor veel mensen is deze zin uit het betreffende lied werkelijkheid geworden. Van betrekkelijk dichtbij, komen vreselijke beelden en berichten op ons af, waardoor we ons betrokken voelen en velen in actie komen.
Het is moeilijk voor te stellen hoe het is, om alles te moeten achterlaten, huis en haard op te geven en met een paar bezittingen in je tas op weg te gaan naar een onzekere toekomst. En dan terecht te komen in een ander land, met een andere cultuur en taal….. als vluchteling.
In de wijkinloophuizen verwachten we ook op termijn een ontmoetingsplaats voor mensen uit Oekraïne te zijn of een plek waar zij wat beschutting vinden of mee kunnen doen. Huiselijkheid is wat de wijkinloophuizen willen bieden. Warmte en aandacht zijn sleutelbegrippen. Een veilige plek waar je mag zijn wie je bent en waar ruimte is voor de talenten die je hebt meegekregen.

In wijkinloophuis Zeist-West is dat, hoe het werkte. Eén van de vaste bezoekers van Samen Soepen bracht door haar zelf gemaakte kunstwerken mee en schonk die aan het inloophuis. Haar creativiteit werd zichtbaar en zij maakte iets waar anderen van kunnen genieten. Zo beschikte de huiskamer van Zeist-West opeens over haar eigen ‘Meisje met de parel’, een mooi mozaïek. Een foto van het kunstwerk verscheen zelfs in één van de plaatselijke kranten.

Met de bezoekvrijwilligers besteedden we aandacht aan het thema: de ander tevoorschijn luisteren. Dat is werkelijk het allermooiste wat je kunt meemaken binnen ons werk. Dat door aandachtig luisteren, zichtbaar wordt, wie de ander is. Als je dat doet vanuit het idee dat ‘andere mensen waardevol zijn en schatten met zich meedragen’  dan kun je verrast worden! (naar het boek ‘Anderen tevoorschijn luisteren’ van Bert Bakker).

Over vrijwilligers gesproken! We maken weer plannen om een vrijwilligersdag te organiseren. Eens per jaar zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje! En het is, na 2 jaar, weer mogelijk om daarvoor iets te organiseren. Want het betekent dat we met een grote groep samen zullen komen. Het vrijwilligersbestand van Kerk en Samenleving telt zo’n 150 vrijwilligers. Samen met onze vrijwilligers bieden we velen een toevlucht! Er even uit kunnen zijn, meedoen, samen eten of bezoek ontvangen: het is van betekenis!

Maak nader kennis met ons werk en loop eens bij ons binnen. Van harte welkom!

Warme groet vanuit de wijkinloophuizen,
Marian van Giezen, Marianne Krijgsman, Rianne Verduin en Ton Verweij