Beste medeparochianen,

Het pastoraal team heeft het pijnlijke besluit moeten nemen dat, vanwege het coronavirus, de geplande vieringen met Palmpasen, in de Goede Week en Pasen geen doorgang kunnen vinden. Hierin staan we op een lijn met het beleid van de Nederlandse bisschoppen.

Onderaan deze pagina kunt u de gehele brief van pastoor Harrold Zemann downloaden.