Het oecumenisch project Bewust naar Pasen wordt ook dit jaar weer georganiseerd vanuit de Raad van Kerken Doorn. In de periode tussen 6 maart en 17 april, willen we samen een weg van bezinning en inkeer gaan.

Het thema: De weg die wij gaan.

De bijeenkomsten zijn, anders van opzet dan die van de afgelopen jaren. Het zullen meditatieve bijeenkomsten zijn, Bijbelteksten, stiltes, gedichten en muziek vormen de ingrediënten.
We starten de bijeenkomsten op 6 maart om 19:00 uur in de Maartenskerk met de oecumenische Aswoensdagviering.
In de daarop volgende woensdagavonden ontmoeten we elkaar in meditatieve bijeenkomsten, waarbij we ons op de laatste woensdag, 17 april die in de Goede week valt, aansluiten bij de vesper in de Maartenskerk.

Het thema van De weg, past heel goed bij de opgang naar Pasen, maar ook bij onze levensweg en de weg van ons geloof. Het zijn geen rechte wegen, we worden regelmatig uitgedaagd en geconfronteerd met dwarswegen maar ook met verbindingen. Onze tijd, de wereld waarin we leven kent een wirwar van wegen en keuzemomenten. Sommige zijn een schrikbeeld en gevaarlijk, andere als een visioen waaraan we nauwelijks woorden kunnen geven. Op de bezinningsavonden lezen we teksten van mensen die woorden hebben gevonden. Teksten die nog steeds klinken omdat ze waardevol zijn en een verlangen in ons oproepen daarbij stil te staan. Samen de begaanbaarheid van de wegen verkennen.

Indeling van de avonden:
6 maart               Aswoensdagviering
13 maart             Teksten van Etty Hillesum
20 maart            Gedichten van Ida Gerhardt
27 maart            Teksten van Dag Hammarskjöld
3 april                 Gedichten van Gerrit Achterberg
10 april               Teksten van Augustinus
17 april               Vesper met klaagliederen

Locatie:           Maartenskerk, Kerkplein 1 te Doorn op 6, 13 en 20 maart en op 3, 10 en 17 april.
                            St. Martinuskerk, Dorpsstraat 15 te Doorn op 27 maart.

Vanaf half februari zullen er folders met alle informatie over het project worden verspreid.

Namens de werkgroep Bewust naar Pasen en de Raad van Kerken in Doorn,
Bert Cozijnsen, Ina Veldman, Jeanette van Osselen

(Foto: Marijke van der Giessen, www.scheppingvieren.nl)