‘Voordat God hemel en aarde schiep, was hij nergens mee bezig. Want als hij met iets bezig was, dan zou dat toch een schepping zijn? Als er geen tijd was, was er ook geen ‘toen’. Uw jaren zijn er allemaal tegelijk, omdat ze zijn. Uw heden is de eeuwigheid. U hebt alle tijden gemaakt en bent vóór alle tijden en er is nooit een tijd geweest dat er geen tijd was.

Fragmenten uit de Belijdenissen van Sint Augustinus van Hippo