Dat wij ons gezegend mogen weten,
in goede en kwade dagen,
al te goed wetend van dood en leven,
gevend en ontvangend,
zaaiend en oogstend,
van onszelf en samen met anderen,
mensen van de aarde en kinderen van het licht,
geboren en op weg om te sterven,
maar uiteindelijk geroepen om op te staan,
nu en voor altijd,
Amen.
Pastor Aart Mak

Pastoraal team en parochiebestuur wensen u een Zalig Pasen!

Foto: D. Oude Nijeweme