Met Aswoensdag worden we weer opgeroepen tot vasten, bidden, aalmoezen geven in het verborgene. Niet voor de erkenning en niet in dienst van het eigen ik, maar volledig belangeloos. Dat is een lastige.

De historicus van de Tweede Wereldoorlog, de Joodse professor Loe de Jong vertelt dat zijn vader, een melkboer in Amsterdam, op Koninginnedag de lijst van namen van degenen die een lintje gekregen hebben, placht uit te spitten. Hij vouwde  vervolgens de krant dicht en zei tegen zijn kinderen: ‘Jongens, moeder is weer niet bij’.

(uit ‘Bouwstenen voor een homilie’ van pater Jan Holman)