Jij wonderlijke man
bid voor ons, als dat kan:
Dat wij de armen mogen eren
en met geen machten samenzweren.
Dat wij de wolf in ons herkennen
en hem met mededogen temmen.
Dat wij in vrede zullen groeten
al wie wij onderweg ontmoeten.
Dat wij het vuur niet laten doven
en in de nacht de zon nog loven.
Dat wij zelfs stervend zullen zingen
van alle goeds dat wij ontvingen.
Jij wonderlijke man
bid voor ons als dat kan.

Hein Stufkens