Verhaal: Hoeveel jaren geleefd?
Er was eens een jongeman die op zekere dag een klein dorpje bezocht. In dat dorpje lag een heel bijzonder kerkje dat zijn aandacht trok. Terwijl hij rondwandelde op het kerkhof naast het kerkje, viel zijn oog opeens op het opschrift van een graf. Hij las: “8 jaar”.  Toen keek hij naar het graf ernaast. Daarop stond geschreven: “6 jaar”. Weer zo jong gestorven, dacht de man. Geïnteresseerd las hij weer een ander graf: “4 jaar”.  En nog één: “7 jaar”.  Het is wel vreemd, dacht hij,  zoveel inwoners van dit dorp zo vroeg gestorven. Overal waar hij keek, zag hij alleen maar heel jonge mensen begraven op het kerkhof.
Toen hij het kerkhof wilde verlaten, kwam de priester van het dorp net aangewandeld. De man vroeg hem onmiddellijk wat er hier gebeurd was, waardoor zoveel inwoners zo vroeg gestorven waren. De priester antwoordde: “In dit dorp schrijven wij op het graf alleen maar het aantal jaren dat de mensen werkelijk geleefd hebben.”

Onder dat verhaal stonden deze vragen:

  • Hoeveel jaren heb jij werkelijk geleefd?
  • Wat betekent het voor jou volop te leven?
  • Hoe wil je verder met jouw leven?
  • Hoe kan jij een verschil maken en het leven leven waar je altijd van droomde ?