Voor de bijen, hommels, vlinders en andere insecten is het nu goed toeven in de kerktuin van de groene Catharinakerk in Woudenberg. Met zaad dat de kerk van de gemeente heeft gekregen is er een strook grond ingezaaid, die nu in een zee van bloemen is veranderd. Als de zon even schijnt gonst het er van de insecten. Er fladderen ook diverse vlinders rond. Zo helpt de kerk de biodiversiteit een handje. We worden immers herhaaldelijk opgeschrikt door berichten in de media dat het zo slecht gaan met de insecten, terwijl ze zo belangrijk zijn. Ze vormen een van de fundamenten in de levenssystemen van de aarde. Daar is het bestuiven van gewassen als groente en fruit slechts eentje van. En zeg nu eerlijk, wij genieten toch ook van deze mooie pracht?

Even terzijde, bloemen en vlinders horen bij elkaar. Misschien heeft u weleens gehoord over voedselplanten en waardplanten. Herinnert u zich de voorkant van de Mantel met de pinksterbloem en de oranjetip (de vlinder)? Die twee gaan altijd samen. De pinksterbloem is de voedselplant voor de oranjetip. Look zonder look is de waardplant van de oranjetip. Hierop legt het vrouwtje de eitjes, waar na een poos de rupsen uitkomen.