Kort geleden is achter het Paulushuis, grenzend aan de parochietuin, een oude beschadigde grafsteen gevonden uit 1836. Zeer waarschijnlijk ooit geruimd van het kerkhof aan de Drieklinken of zelfs nog van achter de kerk.

De steen is neergelegd onder de overkapping van de Petrus- & Pauluszaal. Daar kan iedereen gaan kijken. We horen natuurlijk graag of iemand iets weet over de persoon of de steen. Informatie graag naar Annemarie Aarts.