In blijde verwachting! In de Advent zien we vol verlangen uit naar de geboorte van Jezus in ons midden, voor alle mensen, zonder uitzondering. In de kerstnacht klinkt straks de blijde boodschap van de engel: ‘Ik verkondig u een grote vreugde’. Vandaar ons adventsthema BLIJDSCHAP OVER HET KLEINE.

Geloventhuis.nl is weer helemaal in het nieuw. Ga gauw kijken en maak (dat is onze eerste tip voor thuis of in de klas) de Adventsster met (steeds meer) engeltjes! De ster staat voor ‘blijdschap’, het kribje daaronder voor ‘het kleine’, en een engeltje per dag zorgt voor een schare aan engelen als het Kerstmis is. Laat je kind(eren) zelf het engeltje van de dag opplakken. De vier kaarsjes laten zien hoe dichtbij Kerstmis al is.
Verder vind je andere kijktafelideeën, versjes, prentenboekentips, een diepzinnige column, mijmeringen, volop inspiratie.

Heel veel Adventsblijdschap toegewenst!

Klik door naar de website van Geloven Thuis