De blog en bezinning van deze week gaan over liefhebben.

Kierkegaard (filosoof) zegt: ‘Liefde die een schuld geeft, kan geen echte liefde zijn. Die liefde is niet terug te betalen. Iemand die liefde geeft wordt daar niet minder van en hoeft daarom niets terug te krijgen. Hij maakt duidelijk: Liefde is een gift. Een gift van God, zou hij zeggen. Wie de liefde heeft, is onmetelijk rijk. Hoe berekenend we ook mogen zijn in de wederkerigheid van het dagelijkse morele leven, uiteindelijk is het waarachtige handelen onberekenbaar’.

Lezingen bij de blog van deze week leest u hier op onze website.