De blogs van deze week gaan over de H. Geest. Hoe belangrijk is Pinksteren ten opzichte van Kerstmis en Pasen?

 

Pneumatisch
Nederlanders hebben de naam zuinig te zijn. Maar de Grieken winnen nog van ons. Zij hebben één woord: PNEUMA voor zowel ‘GEEST’ als ‘WIND’. Daarmee laten ze wel voelen dat GEEST niet iets massiefs is, een blok steen, maar dat GEEST met beweging, waaien, krom buigende bomen, wapperen aan de waslijn van doen heeft. En Genesis 1.2 ‘de geest Gods/ de wind Gods zweefde over de wateren’, duidt dus niet op stilstand maar op iets creatiefs.

DE WIND
De wind waait hard; je ziet de bomen neerbuigen,
je ziet de boten vooruitgaan,
maar de wind zelf, die zie je niet .
De wind blaast zachtjes; hij speelt in je haren
hij droogt het linnen op de waslijn,
maar de wind zelf, die zie je niet.
(anoniem).

OP ZAND GEBOUWD?
Wind waait eeuwenlang tegen sterke torens aan
en kan wachten totdat steen voor steen verweert.

Water werkt geduldig aan het slijpen verder
en heeft tijd om de korrels klein te krijgen

Maar mensen verweten zich, scheppen haastig zand
voor nieuwe stenen om te bouwen aan de hoop.

EN ALS LAATSTE
A. Zoutendijk was predikant in de Jacobikerk in Utrecht.
Hij wees erop dat de H. Geest bij ons steeds op de laatste, derde plaats komt.
Eerst God de Vader als Schepper
dan de Zoon – God mensgeworden
dan: Ik geloof in de heilige Geest
Zo in de geloofsbelijdenis
zo in het kruisteken
zo in het liturgisch jaar: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren
Is dat vanwege: Lest best?
vanwege: de laatsten zullen de eersten zijn?
vanwege de beste wijn die als laatste op tafel komt?

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier