De blogs van deze week gaan over het innerlijk. Verdiep je in je medemens en kijk niet alleen naar het uiterlijk.

Mijn juk is zacht en mijn last is licht
Dom Helder Camara, ‘1000 redenen om te leven’, 67 schrijft:
Zijn de mensen je tot last?
Draag ze niet op je schouders,
Neem ze op in je hart.

Diekstra, ‘De kwestie van geluk’ blz.78-9

Takken die vrucht dragen, hangen het laagst. Wat werkelijk wat opbrengt, waard is, toekomst heeft is dicht bij de grond. Niet hoog-hartig.

Thomas a Kempis in ‘De Navolging van Christus’, hfdst. 2 over nederigheid:
Ieder mens verlangt van nature naar kennis: maar kennis zonder de vreze Gods, wat baat zij? Beter is stellig een nederig landsman die God dient, dan een verwaten geleerde die de loop der gesternten beschouwt en zichzelve verwaarloost. Wie zichzelf goed kent, wordt in eigen ogen gering, en vindt geen genoegen erin door de mensen te worden geprezen

Gerard Zuidberg, ‘Zachtmoedigheid en Integriteit in het pastoraat’, G &S 1990 citeert als epiloog Omer Gilliet:“Een rivier liep vast in de woestijn. Het water kon niet verder stromen. Door de hitte begon het water te verdampen. Het steeg op naar de top van de bergen.Daar werd het opnieuw water. En het viel in regen naar beneden. Het vloeide als zachte morgendauw naar de vallei. En de vallei werd vruchtbaar.”

 Het Griekse ‘Tapeinos’ = eenvoudig (Mat. 11.29)
In 2003 bij het begin van de oorlog in Irak citeerden moslims in de moskee Essalaam  de Torah: (soera 5, deel 11) die  zegt dat christenen dichtbij hen staan “omdat onder hen priesters en monniken zijn en zij niet hoogmoedig zijn”

en Toon Hermans dicht:
Als je niet de moed hebt om kwetsbaar
en ontvankelijk te zijn
om geduld te hebben en te luisteren
ontmoet je nooit een ander mens
maar altijd uitsluitend jezelf.

Een ezelsoor??
In de Bijbel is de ezel het voertuig van leiders ten tijde van de rechters (zie Rechters 5.10; 12.14), de koningen prefereerden het muildier (2 Sam. 13.29; 1 Kon. 1.33). De paarden en strijdwagens zijn vanuit Egypte in beeld gekomen; de profeten hebben ze altijd als uiting van militarisme en machtsmisbruik veroordeeld. Deze wapens worden verwoest (zie de andere vredesvisioenen in Jes. 2.2-5; Jes. 9.6 en Mich. 4.1-3) ten gunste van een universele vrede.

 Corona – bekroning?
We hebben ervaren dat de leus: “De (volks) gezondheid gaat boven alles”, ook eenzijdig is. Ze kan betekenen dat je iemand in een verzorgings-/verpleeghuis niet mag bezoeken, dat iemand alleen, eenzaam moet sterven, dat je alleen vanachter glas, op veilige afstand …  Als alles moet wijken voor (volks)gezondheid worden dan menselijke relaties, menselijke nabijheid, hoop en liefde niet geparkeerd ten bate van een efficiënte behandeling? ? Jezus zei: “Is leven niet meer dan voedsel, meer dan kleding, meer dan …?” Hoe vinden we een menswaardig evenwicht? De eerste catechismusvraag was: “Waartoe zijn we…”, niet: “Hoelang zijn we op aarde”.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier