De blogs van deze week gaan over het gebruik van regels. Wat is belangrijker, regels handhaven of per persoon aanpassen?

There is a crack in everything that makes that the light comes through
“De Bijbel, het evangelie, is vaak een rumoerig gesprek tussen leer- en volgelingen van Jezus, Farizeeën, schriftgeleerden, hogepriesters…..

Hun meningen botsen vaak (-‘mijn wegen zijn niet uw wegen’-), maar dat kan  kieren openen in onze denkbeelden over God en de wereld zodat er een ander  licht op valt. Dat kan een openbaring zijn.

Jezus’ gelijkenissen kunnen door een onverwachte draai onze oogkleppen en vastgeroeste ideeën op losse schroeven zetten. God is steeds weer nieuw – verrast steeds. Kijk bijv. in het begin van de bijbel hoe Jacob verrast is God te ontmoeten (Genesis 28.16-19). Had hij niet op gerekend.

DE Bijbel = Uittocht.
= 1. Uittocht uit ‘t slavenhuis Egypte,
= 2. uittocht uit Babylonische gevangenschap
= 3. Uittocht in Jezus’ naam zit dat hij ‘redder’, ‘verlosser’ is.
En met overslaan van vele andere…..
= 4. Uittocht uit de lockdown van de coronacrisis?

Zou het wat veranderen? verbeteren? Wordt het weer normaal, zoals ‘t was. (Zie boek van de joodse rabbijn Oliver Sacks, ‘Exodus; Boek van bevrijding’, uitg. Skandalon. Krijgt hoge waardering).

Louter een geografische verplaatsing en terug naar normaal??

De Roemeen V. Gheorgiu schrijft: “Wil je Roemenie begrijpen, dan ben je er niet met lengte, breedte, en oppervlaktematen. Je moet ook ‘boven’, meewegen, anders begrijp je de Roemenen niet echt”.

Ik denk, dat deze Gheorgiu  (boek gedateerd 1965) het verhaal van Rainer Maria Rilke heeft gelezen: ‘Hoe het verraad naar Rusland kwam’ uit 1904.  Daar lees ik:

Je vraagt: “Rusland, wat is dat voor een land?” Die opmerking roept bij mij de vraag op waar Rusland aan grenst. “In het Oosten?” vroeg mijn gesprekspartner. “Nee, dat bedoel ik  niet”. “In het Noorden dan?” “Neen, zie je, het lezen van landkaarten heeft de mensen bedorven. Daarop is alles plat en vlak, en wanneer ze de vier hemelstreken hebben aangegeven, denken ze van alles af te zijn. Maar een land is toch geen atlas? Het heeft bergen en afgronden. Het moet toch ook boven en beneden aan iets grenzen? Wat denk je, beste vriend, waaraan zou Rusland aan die beide kanten kunnen grenzen?.. “Misschien aan God?”, opperde mijn vriend.
(Rilke, ‘Vertellingen over onze Lieve Heer’, Christofoor  blz.27vv)

Er zijn vele overeenkomsten met onze huidige situatie. Is het voldoende om een mens als medisch object te zien: isolatie, geen bezoek, quarantaine, 1,5-meter afstand, niet meer dan 2 naar binnen, geen massa bijeenkomsten, kans op besmetting indammen …. – of moet je ook met ogen ‘van boven’ kijken? Telt alleen de  technische blik? Is met longen, hart, temperatuur, virussen alles gezegd? Als hij/zij ‘t maar weer doet? Of is een mens meer dan voedsel, dan kleding, dan hoogopgeleid of grootverdiener, dan een goed functionerend organisme? Moeten we ook niet met ‘ogen van boven’ kijken? Dat hoort toch ook bij een mens. Moeten we niet beseffen dat een mens meer is dan al deze dingen, eten, drinken, het werk moet af, 1,5 meter enz. enz. En raken we met dat ‘meer’ niet aan wat we ‘Ziel’ noemen? Raken we daarmee niet aan de totale mens, ook aan wat ons tot dierbare , warme, (mede) mensen maakt? Rust, ‘t samen-zijn, genegenheid uiten, familiebezoek, sociale kontakten, al die dingen die onder het kijken met ‘ogen van boven’ vallen? En die vaak ondersneeuwen onder ‘platte’ regels; alsof  het daar alleen om gaat. Of telt dat niet meer?? Als het werk maar af komt; dat moet doorgaan. Zondag of niet. De secularisering maakt andere mensen van ons.

Als deze crisis iets duidelijk maakt is het onze behoefte aan genegenheid en hoe zwaar het is daarvan verstoken te blijven. “Intimacy can’t wait” zegt een kinderpsycholoog in het beruchte kamp Moria op Lesbos. Intimiteit kan niet wachten, zeker niet voor een kind. En kinderen brengen bij volwassenen vaak het beste naar boven.

Zwart wit (bij de dood van George Floyd en zovele anderen ).

Frank Boeijen

Hij liep daar in de stad, ‘s avonds laat
Plotseling aan de overkant, zag hij ze staan
Iemand riep je hoort niet bij ons
Mes, steek, pijn
Refr.:
Denk goed na aan welke kant je staat
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)
Denk niet zwart-wit, Maar in de kleur van je hart

Maar in de kleur van je hart
Donker was de straat… (Bron: Musixmatch)

Grapje: What is in a name:

man                                vrouw
minister                            minister
dokter                                dokter
verpleger; broeder           verpleegster; zuster
secretaris                            secretaresse
voorganger                        voorgangster

Om misverstanden te voorkomen, sprak Trouw (1-7-20) van vrouwelijke  Voorganger.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier