De blogs van deze week gaan over macht. Hoe gebruik je die? Heel verwarrend; door haar vreselijk goed te gebruiken.

Omgaan met macht.
Kamphaus( em. Bisschop),‘ Er ist der Gott der Freiheit‘. (1996). “JHWH onderdrukt de mensen niet, schenkt hen vrijheid. Perkt het leven van mensen niet in, maar brengt het tot ontplooiing. Denk aan de uittocht uit het slavenhuis en de tocht naar het land van belofte”.
Houtepen, ‘Geloof en geweld’, Kok 1988 blz.97 “Gods almacht en presentie werd oorspronkelijk gezien als schild voor de zwaksten, maar wordt later als ondersteuning van de sterksten opgevat”.
Ouders/onderwijs ten opzichte van hun kinderen. Zij hebben ‘macht’ over hen, kunnen hen a.h.w. met één veeg…. Het is hun ‘macht’ dat niet te doen. Ze zijn wel (onder)wijzer!
R. Guardini, ‘Europa’ 1962. “De wijzen van alle hoogstaande culturen zijn zich van het gevaar van de macht bewust geweest. Hun laatste woord is dat van matiging en rechtvaardigheid. De macht verleidt tot zelfoverschatting en minachting van het recht dat naar eigen voordeel wordt omgebogen. Zonder gerechtigheid krijgt vrede geen kans.

Heinrich Böll schreef: “Het is schoon een hongerend kind te voeden, zijn tranen te drogen en zijn neus te snuiten.” Dat woord ‘schoon’ is mooi!
-en G.Reve
Zr. Immaculata die al 34 jaar verlamde oude mensen wast, verschoont en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij ergens voor of tegen is, de weg verspert, ziet ‘s avonds reeds zijn smoel op de TV – Goed dat er een God is.

Zie de verwarrende verwevenheid van goed en kwaad in:
Ik ben goed kwaad!
Dat vind ik vreselijk mooi.
we zijn al ontzettend lang getrouwd.
Dat is ontzettend lief van je
Dat is erg aardig van jullie.
Het was best erg.

 Goed en/of Kwaad
Mooi te zien hoe het Griekse woord ‘katharos’ dat ‘zuiver’ betekent, kan doorslaan en TE zuiver kan worden. Dan worden het voor de kerk: ‘ketters’, die een bedreiging vormen en dus uitgeroeid moeten worden! Maar: “Laat beide opgroeien” . Zie het beroemde  boek: E. Le Roy Ladurie, ‘Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeën.’ (1294-1324), Bakker, A’dam

 Goed kwaad
Het gaat niet om goed of kwaad
Goed en kwaad wonen in Oost én West
Het gaat niet om Moslim of Christen
Christenen en Moslims wonen in oost én west
het gaat om de liefde die samenbrengt
of de angst die verdeelt
de Liefde die doet stromen
of de angst die onderdrukt
Liefde en Angst wonen in oost én west.
Simone Wils 27-9-2001

De coronacrisis roept existentiële vragen op voor de christelijke kerken. Hoe verder? IS er een verder? Hoe dan? Moet ons christelijk zelfbewustzijn, onze kerk, daartoe niet fundamenteel veranderen? Vasthouden wat we hadden, alle nadruk op een priesterkerk met Eucharistie en andere sacramenten, desnoods met pincetten, lijkt een doodlopende weg. De wereld is veranderd, wij zijn veranderd, meegegroeid, meegeseculariseerd, mensen van een nieuwe tijd. We hebben een nieuwe theologie nodig om God ter sprake te brengen, om onszelf en onze wereld open te houden voor de dimensie van geloof, hoop en liefde. Voor dat ‘meer’ dat Jezus benoemt: Is “Leven niet meer dan…”. Lijkt me boeiend om in deze richting samen te zoeken naar nieuwe wegen. Kijk maar eens op Google met het zoekwoord: Bijbel: God zoeken. Minstens 22 hits! En dat gaat niet om een spelletje: Zoeken >Vinden > Gevonden . Dit ‘zoeken’ is een levenshouding om ‘t venster naar ‘boven’ open te houden.   (hb).

Nog een ‘Toetje’ bij het kijken met ogen van boven (vorige week).

– Mevr. T.Schouten wordt op 63-jarige leeftijd door IVF nog moeder en zegt: “Ze zullen vast tegen mijn kind zeggen: “Wat heb jij een oude moeder”. Ik hoop dat ze zeggen: “Wat heb jij een leuke moeder, wat kun je met haar lachen.”
– En bij het sterven van Lara van Ruijven (27 jaar) zeggen ploeggenoten: “De hele wereld hoort te weten hoe mooi en lief Lara was. Als topsporter, maar vooral als mens”.
(Allebei uit ‘Trouw’ 13 -7-2020)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier