De blogs van deze week gaan o.a. over het getal 70, zonden en verzoening.

Het boek Jesus Sirach valt met bv. 1-2 Makkabeeën, Wijsheid van Salomo, Baruch, Tobit en Judith onder de ‘deuterocanonieke’ boeken en zijn pas in 2e instantie (deutero = 2e) als gezaghebbende Bijbelse traditie erkend. In de reformatorische traditie horen ze niet bij de bijbel. Oorspronkelijk in het Hebreeuws, tussen 200 en 180 voor Christus, geschreven, lezen wij de Griekse vertaling van 132 voor Chr., die voor de vele Joden in Egypte nodig was.


hebdomékontakis, LXX, zeventig
70 drukt een heel leven uit. Joodse overlevering zegt dat er volgens Genesis 70 volken en talen zijn, voor wie tijdens het Loofhuttenfeest 70 stieren geslacht worden.70 personen gaan naar Egypte (Gen. 46.27), in de woestijn stelt Mozes 70 oudsten aan (Num. 11.16). Later zou het Sanhedrin ook uit 70 leden bestaan en de Babylonische ballingschap duurde 70 jaar. Volgens joodse traditie vinden we 70 namen voor God in de bijbel (NB. De moslims kennen er 100; Baas boven baas!).


Fotograaf van Wessel
fotografeert vaak aan de frontlinie. Hij wil de oorlog in beeld brengen aan de hand van mensen. Bij een oorlog gaat het, zegt hij, alleen om geld en macht. “Maar het zijn mensenlevens die tellen”. Door die menselijke kant in beeld te brengen hoopt hij dat er meer begrip voor elkaar ontstaat.
”Alleen dan kun je een vijand echt verslaan.”


Let niet op
onze zonden
Een jongen was voor de trein gesprongen. Hij was een buitenbeentje in het gezin. Drugs, altijd geldnood.  Zijn geslaagde, hoogopgeleide broers vermoedden zelfs dat hij hun pas gestorven moeder onder druk had gezet om aan geld te komen. Maar zeker weten deden ze het niet.
Pater van Kilsdonk zei bij de uitvaart: ”Jullie weten het niet. Ik weet het niet. Maar ik denk dat jullie moeder bij zichzelf dacht: ‘De andere jongens zijn zo succesvol, ik sluit gewoon mijn ogen!’ Ze was, zoals veel moeders, gewoon blind. Als God iets is, dan is hij halfblind. De moeder van die jongen is dus beeld van God.” Pater van Kilsdonk zei ook: “Schuldige mensen zijn nooit te bekeren door ze te beschuldigen. Alleen door ze te eerbiedigen.”


Hij zweert
Hij zweert wel honderd keer
dat hij een nieuw leven gaat beginnen.
Maar komt de nacht met zijn bekoring,
zijn compromissen en zijn beloften
maar komt de nacht die zijn eigen wetten
stelt aan het lijf dat opzoek gaat en hunkert.
Hij keert, verloren, weer terug naar hetzelfde
fatale plezier.
K.Kavafis


Al te goed is buurmans gek
Dominee Mxolisi Mpambani vatte tijdens een bijeenkomst van de Waarheids- en Verzoeningscommissie de grote dilemma’s van Zuid-Afrika samen: “Verzoening is een mooi woord, maar hoe zit het met gerechtigheid?” Antje Krog tekende het verhaal op: Tom woonde tegenover Bernard. Op een dag stal Tom Bernards fiets. Elke dag daarna zag Bernard dat Tom op zijn fiets naar school ging. Na een jaar liep Tom naar Bernard toe, stak zijn hand uit en zei: “Laat ons ons met elkaar verzoenen en het verleden vergeten.” Bernard keek naar Toms hand en zei: “En de fiets dan, krijg ik die ook terug?” “Nee”, antwoordde Tom, ”ik had het niet over de fiets, maar over verzoening.”
Henk Bloem, pastor


Hoe doen we dat in ons ‘Common House’?
Na hun overwinning op het Saddam regiem ontsloegen de geallieerden alle leden van Saddams Baath partij. Het gevolg: duizenden werkelozen – mensen die later makkelijk te rekruteren waren door groeperingen die zich tegen de nieuwe orde verzetten. Libië, Egypte, Soedan, waar dan ook…, de drie w’s lossen er niets op. Een Marokkaanse moeder werd ermee geconfronteerd dat haar zoon betrokken was bij een aanslag in Frankrijk. Met ongeloof reageerde ze op dat bericht: “Het was altijd een lieve jongen. Ik kan niet geloven dat hij zoiets …Waar is hij dan geradicaliseerd? Niet hier bij ons, dat moet dan bij jullie in Europa gebeurd zijn.”

 

Een troostgedicht in coronatijd

De nachtegalen
Ik heb van ‘t leven vrijwel niets verwacht
‘t Geluk is nu eenmaal niet te achterhalen.
Wat geeft het? – In de koude voorjaarsnacht
Zingen de onsterfelijke nachtegalen.
J.C. Bloem

Meer verdieping in de lezingen die horen bij deze blogs lees je hier.