Enkele notities ter inspiratie over wat heilig zijn kan betekenen.

1. Zie De Mantel van 2020 jaargang 8 nummer 5 over heiligheid en heiligen vanuit verschillende invalshoeken. De benaming ‘heiligen’ kent ook een hele geschiedenis. Zo noemt het boek Handelingen de eerste christenen heiligen. Heiligen zijn ook de gestorvenen die door de kerk na enkele wonderen heilig verklaard worden. En heiligen zijn, aldus paus Franciscus, mensen die hun werk, hun leven ‘mooi’, met liefde en zorg doen.

2. “Heiligheid is het mooiste gezicht van de kerk”
Aldus schrijft paus Franciscus in zijn schrijven Gaudete et exsultate over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Je kunt verliefd worden als je een mooi iemand ontmoet. Een mooi mens. De kerk heeft ‘mooie gezichten’ nodig. Zonder zulke mooie mensen zou de kerk niet kunnen leven, zou ze elke aantrekkingskracht verliezen. De paus schrijft niet over de ‘canonieke’ heiligen uit onze Litanie van Allerheiligen. Hij vestigt onze aandacht op mensen die in hun huwelijk, in hun dagelijks werk, als opa of oma, in de bezigheden van iedere dag, ‘mooi’ zijn. En de juichende titel Gaudete et exsultate sluit aan bij zijn “Wees niet bang voor de heiligheid” (blz. 52). Godfried Bomans haalt herinneringen op aan zijn tante Wies: “De enige heilige die ik ooit gezien heb.”

3. Wees geen heilig boontje
Paus Franciscus begint zijn schrijven over de roeping tot heiligheid met een VREDESWENS: Vrede aan alle mensen en naties van de aarde. En hij noemt dan met name de 250 miljoen migranten in de wereld, van wie er 22,5 miljoen vluchteling zijn. En zegt daarna: “We zijn allen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en ieder in de bezigheden van iedere dag, daar waar hij zich bevindt, een eigen getuigenis af te leggen.” Dan concretiseert hij: “Ben je gehuwd: wees dan heilig door lief te hebben en te zorgen voor je echtgenoot of echtgenote. Ben je arbeider, wees dan heilig door op een eerlijke en bekwame wijze je werk te verrichten. Ben je ouder of oma of opa, wees dan heilig door de kinderen geduldig te leren Jezus te volgen.” Net als in de zaligsprekingen gaat het om het Leven, het Doen.

4. Is er dan niets meer heilig?
Leviticus 19 vers 1: “Wees heilig want ik de Heer uw God ben heilig.” God zelf wordt ons als spiegel, als voorbeeld voorgehouden. Dat is wel hoog gemikt! Je kunt je beter aan mensen spiegelen, dan kun je je verontschuldigen met: “Die doet het ook, ze doen ’t allemaal”. Maar misschien is zo’n onhaalbare uitdaging nodig om ons niet bij zo’n verontschuldiging neer te leggen.

5. Enkele spreuken
“Elke heilige heeft een verleden, elke zondaar een toekomst.” (Hindoeïsme)
“Heilig zou ik de neerslag van het transcendente noemen.” (Heitink)
Heilige en wereldrecordhouder: een verschil van hemel en aarde.

6. De zusters van liefde, Tilburg, vonden zich in deze tekst:
Er zijn mensen,
ze leefden voor jou en ze komen na je,
naast jouw leven ze en soms tegenover je.
Ze zijn heilig zoals jij.
Ze dragen een wonder in zich zoals jij
en je kunt dit ontdekken.
Maar ze zijn niet zoals jij,
ze hebben een eigen gezicht
en dat is het ene, onherhaalbare, nieuwe gezicht
van elke mens afzonderlijk.
Ze hebben een eigen grond
en wortelen in eigen bodem.
Maar in de diepte zijn onze wortels
verstrengeld in dezelfde grond.
Er zijn planten, vruchten en bloemen,
en vogels en vissen en andere dieren
en wolken en stenen.
Ze zijn heilig zoals jij en zoals de ander.
Je bent voortdurend met die andere bezig,
je vormt hun leven, wekt hun gevoel,
wordt hun tot zorg,
en de anderen zijn voortdurend met jou bezig.
Wij zijn samen één groot verhaal
en vertellen elkaar voort in kleine verhalen.
En er is Iemand die elk verhaal kent
en die mee vertelt naar de toekomst toe.

7. Fernando Savater
“Door termen van afkeuring in de mond te nemen (hij is een dief, zij is een leugenaar, die vent is een oplichter)  dreigen we te vergeten dat personen die zich hebben misdragen, toch nog steeds mensen zijn en mensen blijven.” Uit: Het goede leven, ethiek voor mensen van morgen (p.107).

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier.