Notities bij Aswoensdag, ingeklemd tussen Carnaval en de Vasten. Maar als dat vager wordt, als die dagen wat grijzer worden, wordt ook Aswoensdag wat grijs.

“Bekeert U. Wordt nieuwe, andere mensen”
Waarom sluit je je bij deze of die partij aan? De verkiezingsleuze van de Partij voor de Dieren heeft als motto: De wereld veranderen. Logisch dat jezelf daarbij in zit, maar het gaat niet alleen om je zieltje. Het gaat om een levenshouding, het gaat om een andere mentaliteit. Marcus 1 vers 14 is een goed voorbeeld dat de Bijbel en woorden van Jezus vaak te binnenkerkelijk, te individueel gelezen werden. Meestal werd het Griekse woord ‘metanoeite’ vertaald met ‘bekeert U’. Dat lijkt mij een binnenkerkelijke, individuele vertaling. In de kerk en in de biechtstoel spraken we van ‘bekering’: Zou het niet beter zijn Jezus’ woorden breder te verstaan? Ik denk dat Jezus het ‘normale’ leven op het oog heeft. Waarom zou anders “heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem naar hem uitlopen” (Markus1:5)? Ze zijn het ‘normale’ leven zat, willen niet terug naar ‘back to normal’. Zij willen ‘nieuw’, ‘anders’, willen het ‘goede nieuws’, de ‘blijde boodschap’.

Vasten
Iets niet doen, iets laten, afstand van iets doen, afstand houden van de auto die voor je rijdt. Bij verspringen ga je eerst paar stappen terug, je neemt een aanloop, en dan…
Soms moet je verder kijken dan je neus lang is. Soms zit je er te dicht bovenop. Moet je afstand nemen om beter te zien, beter te kunnen beoordelen. Van problemen probeer je ook wat afstand te nemen, anders word je erdoor opgeslokt.
Er was eens een man
Die ernstig op zoek was
Naar zijn grootste gemis
Maar die niet verder zag
Dan zijn eigen neus…

Zo dicht R. Sleybusch, ter nagedachtenis aan zijn vrouw Marie Louise (gestorven 2006).
Hij citeert :“Wie voor een persoon zorgt, is meestal gebonden, maar wie voor de wereld wil zorgen, moet afstand nemen.” (Uit: V. Eswaran, De kracht van de stilte, 2006).
Hij dicht:
Sommige mensen lijken op hoogwerkers:
Dragen hun lasten lichtjes
Maar vastbesloten
Over hoofden en daken.

Hun vracht kan alles
Beneden hen pletten.
Maar machtig wie
Openlijk durft af te zien
Van de kracht die hij bezit.

Zij zijn eigenlijk
meer een soort vissers
maar dan van het betere slag
Dat geen bot vangt.

(R.Schleybusch, Het geluk van de kleine dingen, blz 28.)

De Heraut 1983:
Loop niet voor me.
Misschien zou ik je niet volgen
Loop niet achter me
Misschien zou ik je niet leiden
Loop naast me
En wees mijn vriend.

(vgl. Tutti Fratelli van Paus Franciscus)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping bij Aswoensdag: lees hier.