Notities bij de lezingen van deze zondag; over de kloek en het ei, over inspirerende woorden van pausen en over mooie initiatieven.

“De Kerk is een kloek broedend op een ei (de Verrijzenis) dat groter is dan zij”, schreef Jan Willem Otten. ‘Onze moeder de kerk’ is als een kloek die het ei nog moet uitbroeden. Moeder, omdat we haar ons leven danken. Dat betekent niet dat ze altijd als liefhebbende en bezorgde moeder/vader is geweest! Soms meer waakhond dan herder. Paus Franciscus zegt dat de Kerk een ‘vaderhuis voor ieder die het zwaar heeft’ moet zijn en een ‘moederlijke kerkelijke omgeving moet bieden’ (Franciscus, De vreugde van het Evangelie, No 139-40).

Getuigen
‘De hedendaagse mens luistert liever naar getuigen dan naar meesters, of wanneer hij luistert naar meesters, dan komt het omdat zij getuigen zijn’ (Paus Johannes Paulus II, De eerste dag van het godgewijde leven,1997).
In Handelingen 4:33 leggen de apostelen ‘getuigenis’ af van de verrijzenis. Het Griekse woord voor getuigenis is ‘marturion’: u herkent daarin ons woord ‘martelaar’ en ziet hoever getuigenis dus kan gaan! Mensen die met eigen ogen en oren hebben gezien, gehoord, kunnen ‘marturion’ afleggen; mensen die er met hart en ziel achter staan.

Er was geen enkele noodlijdende onder hen
Eigendom, recht op bezit is
recht op diefstal! Recht op leugens!
Onzin zo vermengd met sluwheid
kan alleen de mens bedenken.

De natuur kent geen bezitters
immers – iedereen komt zak-loos
zonder dat zijn vacht één zak heeft
in het dierenrijk ter wereld.

Eén die veel bezit zal snel
tot nog groter welstand komen
wie maar weinig heeft, hem wordt
ook dat weinige ontnomen

Maar wanneer je niets bezit
laat je dan maar liever kisten
recht om te bestaan, proleet
hebben slechts kapitalisten
(Heinrich Heine 1797-1896: Ata Troll. Ein Sommernachtsstraum 1847).

Geschikt voor een museum?
Soms hebben mensen behoefte aan een stille plek, een apart moment, een bijzondere herinnering, een voorwerp van aandacht. Zoals bidprentjes voor de kindertjes, knuffelbeestjes voor het kroost, en verhaaltjes voor het in te slapen grut. Want als mensen dergelijke steunpunten moeten missen, is elk levensmoment een gemiste kans.
Vergelijk Bidstoel van victim 0001:
Judge was van 1992 tot zijn dood een alom geliefde brandweerpastor. Als ‘Father Mychal’ was hij jarenlang steun en toeverlaat voor vele brandweermannen en stond ook daklozen, drugsverslaafden en aidspatiënten bij. Nog altijd wordt Judge gezien als een heilige en wordt ieder jaar herdacht. In 2011 kregen zijn brandweerjas en helm een ereplek in het FDNY Museum van New York. De bidstoel van Judge stond de afgelopen jaren in een klooster in de Amerikaanse staat Maryland. Eén van de eerwaarde Zusters belde recent naar het museum vragend of er misschien interesse was in het meubel. “Het is belangrijk dat het op een plek komt waar het gewaardeerd zal worden”, zei zuster Teresa Irene tegen persbureau AP.
Amy Weinstein, hoofdcurator van het museum, is blij met de aanwinst: “Het is visueel heel krachtig, maar ook heel stil en bescheiden”. Het leer waarop Judge knielde is bijvoorbeeld versleten. Ze verwacht dat het binnen afzienbare tijd te zien is in het museum, dat is gevestigd nabij de plek waar de WTC-torens ooit stonden. Lees het hele artikel hier. Uit: Snippers van parochiaan Karel Oei ( maart 2021)

Klimaatverandering
De Beweging van Barmhartigheid heeft 18 maart 2021 een brief aan de nieuwgekozen Tweede Kamerleden gestuurd met het aanbod de politici te helpen met het aanpakken van de klimaatverandering. De Beweging biedt aan te helpen met het opzetten van een ‘burgerdemocratie’. Een representatieve groep burgers wordt daarbij door deskundigen grondig geïnformeerd over alle dilemma’s rond de klimaatverandering. En daarna neemt die groep dan besluiten over wat er moet gebeuren. Het is dan wel zaak dat het parlement deze besluiten serieus neemt.

Barmhartigheid
De ‘barmhartige burgers’ hebben nog een aanbod voor de nieuwe Kamerleden: een stoomcursus barmhartigheid voor politici. “Die stoomcursus is geen plagerijtje, maar een serieus voorstel. De politiek heeft de afgelopen jaren beslissingen genomen die later terecht het stempel ‘onbarmhartig’ kregen (bijvoorbeeld de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire kinderopvang, en het kinderpardon). Hoe kun je dat voorkomen? Hoe moet je dat herstellen?”
De Beweging van Barmhartigheid biedt de Kamerleden een cursus aan. Zij vindt het aanbieden van zo’n cursus belangrijk, omdat de samenleving zich veel meer zal moeten richten op “omzien naar elkaar en naar de generaties ná ons”. De Beweging zal de cursus ook in boekvorm gaan uitgeven (‘Barmhartigheid voor politici’). Meer kunt over de beweging kunt u hier lezen.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezing van komende zondag: lees hier.