Notities bij de lezingen van deze zondag, met een uitnodiging tot samen zijn door samen doen, aandacht voor de nieuwe Bijbelvertaling en gedachten over God.

Uit Woudenberg kwam deze uitnodiging!
Ik, Sjaak, wil graag het verband leggen tussen onze Bijbeldinsdagavonden en mijn streven naar een vlindertuin in de tuin van de Catharinakerk. De tuin wil een ontmoetingsplek zijn na de vieringen in de kerk. Een plek waar parochianen elkaar in de natuur kunnen ontmoeten.
Ik wil gaan proberen om steeds meer parochianen bij onze kerk te betrekken. Ieder van hen zou een klein stukje tuin kunnen onderhouden onder leiding van een kerngroep waarvan ik de coördinator zal zijn. Een verzoek, een stappenplan, is of zal komen bij het kerkbestuur van Zeist. Op 5 juli willen we een officiële start houden.
Hartelijke groet van Sjaak van der Worp

Kardinaal Danneels bij zijn toespraak bij de gelegenheid van de Nieuwe Bijbelvertaling:
“God liet het niet bij de woordloze openbaring van de schepping die hem haar lof toezingt zonder woorden. God sprak en verlangt van ons ook woorden van lofspraak en dank. En op het eind van de tijden heeft Hij gesproken door hét Woord, zijn eigen Zoon. Sinds die dag is het geluid van Gods Stem nooit meer gedoofd noch te doven.” En verderop: “In deze nieuwe Bijbelvertaling is Gods Woord eens te meer en op een nieuwe wijze  tot ons genaderd. De afstand tussen zijn spreken en ons toebehoren is nog kleiner geworden.”

In het Boeddhisme zegt men:
“De ontelbare goden en hun ontelbare gedaanten zijn de eindeloos veranderlijke gezichten van het leven, van zijn veelvoudigheid die niet teloorgaat in de ENE.” Claudio Magris, Momentopname, blz 62.

Vera Huygen dicht:
GEEN BEELDEN
Maar toch spreken we al eeuwen van God, Hij…
Alsof een woord geen beeld oproept.
Met Jezus komt daar ook nog God, de Vader bij
Zelfs de Geest met eerst nog ietwat
Vrouwelijke trekjes wordt spoedig Hij
Driemaal Hij verplettert mij
Smoort mij in almacht onmacht
Nergens hoor ik bij.

Griet op de Beeck, Vele hemels boven de zevende, blz 82:
“Omdat ik denk: Er moet toch iemand luisteren naar mensen die niemand horen wil. Omdat ik weet dat zij verschil voelen tussen echt luisteren en doen alsof.”

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier.