Notities bij de lezingen van de 13e zondag door het jaar 2021 B. Hoe nu verder? Met vertrouwen, zonder angst, ons aangeraakt wetend door de Heer.

Hoe gaat het verder?
De traditionele kerken lopen niet direct het gevaar als los zand te verwaaien. Het onderliggende krediet is sterk. De bedreiging zit veeleer in het interne verlies aan ideologische bindingskracht.
William Yeats schreef vlak na de verwoestende Eerste Wereldoorlog: “Alles valt uiteen, het midden houdt het niet meer.” Daarmee doelde hij op de breuk die optreedt als de mensheid haar oorsprong en bestemming niet meer weet. Yeats gebruikte daarvoor het beeld van een valk die in steeds wijdere kringen opstijgend, en uiteindelijk het contact met de valkenier verliest. Dan is er geen houden meer aan en liggen anarchie, bloedvergieten en het verlies van onschuld in het verschiet.

Bemoediging
Bij Phil Bosmans, “Neem je tijd om gelukkig te zijn”, vond ik de volgende bemoedigende woorden:
Mensen zijn zo kwetsbaar.
Wees geen breekijzer!
Je armen zijn toch lang genoeg
om een zieke, een eenzame,
om een medemens te omhelzen.
Preek 2012

Ander raakt je
Ik moest denken aan Michelangelo in de Cappella Sistina, aan de vinger Gods die Adam raakt en tot leven wekt. Aanraken, niet vasthouden. Vol vertrouwen dat de ander, tot leven gewekt, zelf zal gaan leven. Zo raakt God ons aan.
Zo zei een kankerpatiënt: Ik wil niet de vreugde aan het leven verliezen, alleen de angst voor het sterven.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezing van komende zondag: lees hier.