Enkele notities ter overdenking van wat belangrijk is, wat doet er nu echt toe, wat heeft prioriteit, welke overtuigingen zijn essentieel en welke niet?

De watersnood
Op de radio wordt een vrouw wier hele winkel totaal vernield en verloren is met veel compassie geïnterviewd. “Dat moet vreselijk voor u zijn, mevrouw. Alles in een klap verloren, het werk van zoveel jaren”. En de mevrouw antwoordt opvallend positief: “Gelukkig heb ik niet alles verloren. Mijn familie en mijn vrienden zijn er gelukkig allemaal nog, en ongedeerd.”

Gelijkwaardigheid is belangrijker dan leegloop van de kerk
Yvonne Zonderop voorziet in het boek “Ongelooflijk” een comeback van religie, maar ook het wegsijpelen van de christelijke erfenis. Ze waarschuwt: “Het is gevaarlijk als Europa zijn christelijke wortels loslaat.” Dan komen 1) “de onvervreemdbare waardigheid van ieder mens – los van zijn nut voor de samenleving, en 2) de opdracht elkaar te vergeven en naar elkaar om te zien, en 3) de notie dat we elkaars broeders en zusters zijn, in de knel. Er is iets groters en belangrijkers dan jouw wensen. Godsdienst is niet vrijblijvend: zij dwingt een bepaald gedrag af. Maar je moet het wel voeden. Zo niet dan verdwijnt de vanzelfsprekende gelijk- waardigheid van alle mensen, dan spreekt dat niet meer vanzelf!” Aldus Yvonne Zonderop geïnterviewd door Wim Pekelder.
Ze vraagt zich wel af of het geloof in onze geseculariseerde tijd niet te ver is weggezakt. De kerk, zegt ze, zal haar huidige functie verliezen, maar daar komt wel iets voor in de plaats. Mensen kunnen nu eenmaal niet zelf de bron van hun bestaan zijn, dat is ingewikkeld. De mis en haar rituelen spreekt niet meer aan, dus zoeken ze naar een ander groot verhaal, zoeken naar zin. Yasmina Aboutaleb (Volkskrant) schrijft dat het hoogtijd is dat er weer aandacht besteed wordt aan religieuze feestdagen. Maar of een gezamenlijke christelijke erfenis daaraan kan bijdragen?
Yvonne Zonderop droomde tijdens het schrijven van het boek over God. Diens boodschap was niet: “Yvonne je moet naar de kerk”. Maar hij zei ”Ik ben er altijd. Mensen zien mij soms of een deel van mij maar ik ben er altijd.” Eenmaal ontwaakt, zei ze, heb ik dat uitgelegd als een verlangen naar eenheid. Zo kan ik God begrijpen als een verlangen naar eenheid.” (Volzin, juni 2021)
Aan het slot zegt ze: “Ik heb een vriend, Stefan Sanders. Hij bidt en onderhoudt een relatie met God. Dat doe ik niet. Ik ben geen gelovige. Ik denk niet dat God bestaat, maar dat mensen Hem hebben bedacht. Wat mij raakt, is het christelijke verhaal”.

Waar was jij, toen de Joden…de vluchtelingen…de Rohinga’s…
Op de arm van Peter R.de Vries stond getatoeëerd: “All that is necessary for the triumph of evil is good people do nothing” (Alles wat nodig is om het kwaad te laten overwinnen, is dat goede mensen niks doen) van Edmund Burke. Hierboven vertelt Yvonne Zonderop dat geloof niet vrijblijvend is, maar een bepaald gedrag afdwingt!

Geloof dwingt een gedrag af.
Bij moslims zie je duidelijk de band tussen geloof en leven. De Ramadan bijvoorbeeld is ook een maatschappelijk gebeuren. Zaterdag jongstleden is de traditionele bedevaart naar Mekka begonnen – waar dit jaar maar een 60.000 mensen vanwege de coronacrisis aan deel zullen nemen (in 2019 was dat nog 2,5 miljoen).
Indrukwekkend te zien hoe bijna alle moslims minstens eenmaal in hun leven naar de bedevaart in Mekka willen – dat is onderdeel van hun geloof. Mijns inziens valt hier voor ons wat te leren.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezing van komende zondag: lees hier.