Enkele notities ter overdenking bij de lezingen van deze week.

 

Morren?
Als iemand stopt met geloven
In zijn houten God,
houdt dat niet in dat er geen God is,
maar dat Hij niet van hout is.
(B.Körner, Gräzer Theologe, nach Léon Bloy in: ‘Geist und Leben’)


Seneca (zie Cornelis Verhoeven: Vragen en antwoorden, blz. 267)
geeft een voorbeeld:
iemand wordt vlak bij de haven door storm overvallen. Hij wordt heen en weer geslingerd, z’n boot gaat alle kanten op  en draait rondjes. Als het ophoudt heeft hij lang gezwalkt maar niet lang geleefd! M.a.w.: Een mens die een lang bestaan heeft, heeft nog niet lang geleefd.


’T kump wel goeeed
Een Limburgse onderneemster kan haar hele winkel wel afschrijven. Alles is vernield door het water. Een enorme klap. Iemand toont zijn sympathie: “Verschrikkelijk voor u, alles weg, in een klap.” De mevrouw: “Inderdaad, vreselijk. Maar ik heb nog het geluk dat mijn familie en vrienden er allemaal nog zijn. ’T kump wel goeeed”, besluit ze in het Limburgs. Krachtig mens!


Morren – hoop
Hoop is een kwaliteit van de ziel.
Het hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien,
Het is een gerichtheid van de geest,
Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.

Hoop is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
Of bereidheid om je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is
Niet alleen
0mdat het kans van slagen heeft

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
Ongeacht de goede afloop.

(Vaclav Havel)


Natuurwet?
–  keuzes maken en ervoor staan
Stevo Akkerman schreef in zijn Trouw-column van 26 juli jl. dat het economische profijtbeginsel doorgedrongen is tot alle geledingen van onze samenleving. Maar, zegt zijn hart, ‘t Is geen natuurwet. Als wij willen kan ’t anders!


Een fijn laagje (vers 16.14)
Mag je dit ‘fijne laagje’ op een lijn zien met 1 Kon. 19.8-13 waar Elia God ontmoet in het suizen van een zachte bries. Beide keren niet met overdonderend geweld of stortbuien, en soms nauwelijks merkbaar. ‘Is ons rakelings nabij…’


Het zoeken van Jezus
In Johannes 6 vers 26 zegt Jezus: “U zoekt mij omdat u volop hebt kunnen eten.” Zoals schooljongens, die veel snoep hebben, “gezocht” zijn. Het zoeken van Jezus (2x in vers 24/26).


Maaghonger

Jezus stilt niet de maaghonger. Maar zoals Augustinus schrijft: ‘Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U’.

 

Meer verdieping in de lezing van komende zondag lees je hier.