De blogs van deze week gaan over de verschillende soorten van intermenselijk contact, waarvan sommige van wezenlijk belang kunnen zijn.

 

Ed Hoornik dichtte: Ik ben de kleine dochter van Jaïrus
Ida Gerhardt dichtte: Het dochtertje van Jaïrus.

 

Contact
Een overvloed aan contacten,
genoeg mensen die willen helpen.
Een overvloed aan contacten
vluchtige, voorbijgaande tijdelijke
telkens wisselende contacten

Na al die contacten groeit het stille verlangen
naar dat éne contact
dat ziet wat verborgen is, dat hoort wat niet gezegd wordt
dat aanraakt wat gewond is
dat verbindt wat is gebroken.

Dat éne contact dat helpt.
Dat éne contact dat jou ziet, dat helpt.
Marinus van de Berg

 

De twee naamloze vrouwen
“Als je gedragen wordt, wordt het leven dragelijk”
Anoniem

 

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier op onze website.