De vraag naar de ware God is een vraag naar het ware leven. Die twee vallen m.i. samen en kun je gerust omdraaien. Vragen naar de ‘Ware God’ en het ‘ware Leven’ zijn keerzijden van de ene medaille. Beiden gaat het om eeuwigheidswaarde.


4 oktober: Sint Franciscus
, dierendag
En vergeet het ongedierte niet, zijn ook jarig. Juist in dit weekend lezen we van de rijke man die eeuwig leven zoekt. En heeft ieder de mond vol van andere leef- en consumptiepatronen, van klimaatcrisis, van aandacht voor de kleinen (Franciscus kuste een melaatse). Kan Franciscus een gids zijn? Denk bv. aan zijn Zonnelied. Mede door Paus Franciscus staat Sint Franciscus weer volop in de schijnwerpers.


Eeuwigheidswaarde
Wat stel je je voor bij het woord ‘verrijzenis’? En bij ‘eeuwig leven’? Kun je zeggen: dan krijgt ons leven ‘eeuwigheidswaarde’? Wordt misschien wel ‘goed’ in de zin van het evangelie: ”Niemand is goed dan God alleen”. Is ‘verrijzenis’ daaraan deel krijgen? Dat is dan toch ‘eeuwigheidswaarde’?


“Het zijn wel goede kinderen
”, zeggen ouders—gaan niet naar de kerk maar hebben alles voor ander over, helpen waar ze kunnen, staan altijd klaar. Is het dit ‘goede’dat Jezus voor de Vader wil reserveren? Kunnen wij, en die kinderen, stappen zetten op die weg van ‘goedheid’? Zijn we onderweg naar de echte, volledige goedheid, waar je alleen nog maar van kunt dromen? Zou dat het Koninkrijk der hemelen (eeuwigheidswaarde) je dichterbij brengen?


Kan een rijke in de hemel komen
?
Dat is niet zo zeker want de man met veel bezit ging verdrietig weg. Alles weggeven was hem te gek. Alle drie evangelisten zijn het op dit punt eens! (vergelijk Marcus 10.17-31 met Matheus 19.16-30 en Lucas 18.18-30). Vooral Lucas die waarschijnlijk de armoede in de sloppenwijken van grote steden gezien heeft is hier nogal sceptisch over. Dat kán wel, maar kúnnen ze dat? (NB: Financiële rijkdom is één, maar er zijn ook andere dingen waar een mens aan verslaafd kan raken).


Er is verschil tussen vergif bezitten en vergiftigd zijn
Apothekers hebben vergif in hun huis, maar ze zijn niet vergiftigd.
Zo kun je rijk zijn zonder erdoor vergiftigd te raken:
Je hebt het geld wel in huis, of in je beurs.
Maar niet in je hart.
(Franciscus van Sales 1567-1622).

In de proloog van ‘Elckerlijc’, vertaald door W.Wilmink (hij woonde 1981 -1991 in Couwenhoven, Zeist) staat:
“De aanklacht tegen het materialisme is zo actueel als maar kan – en ook de eenzaamheid van God die huilt.”

Ook Toon Tellegen dicht verrast: “God, U hier…?”

 

 

Boven in mijn troon gezeten,

Zie ik een mensheid, die niets wil weten

van religieus ontzag.

Ze zijn verblind vandaag de dag

en ze erkennen mij niet meer:

Het aards bezit is nu hun heer.

Het geld is in mijn plaats getreden

En men vergeet hoe ik heb geleden

Aan het kruis, voor hun profijt.

Afgunst, hebzucht, hovaardigheid,

En jullie, hoofdzonden, alle zeven,

wat kregen jullie een vat op het leven!

Om al het kwaads dat wordt aangericht,

stromen de tranen langs mijn gezicht

en huilen ook de hemelse scharen.

De zeven deugden, die machtig waren,

ze zijn verdreven en verjaagd,

door de onschuldigen bitter beklaagd.

Iedereen leeft zonder zorgen

En geen mens denkt meer aan morgen.

Als ik hun mijn toorn zou besparen,

zou dit verergeren met de jaren

het woekerde dan als onkruid voort.

Daarom bied ik zoals het hoort,

Iedereen de rekening aan.

 

  1. 8. Na de Coronacrisis

De corona-pandemie heeft onze liturgie en ons als parochie veranderd. Wat doet bijv. de digitalisering met ons? Is de Eucharistie via livestream mee te vieren en te ontvangen alsof je in de kerk zit? Kun je de zegen ontvangen via livestream, is het brood op het altaar anders dan het brood op mijn eettafel, wat betekent kerkgemeenschap als je met z’n tweeën voor de TV zit?  Er komen vele vragen op. Geloof en kerk verliezen drastisch aan betekenis, maar het ‘christelijke’ blijft mensen boeien. (Inleiding bij 1e lezing).

 

Voor 1e lezing:

De ‘Ik’ is Salomo—de wijze bij uitstek. Toen hij koning werd -vroeg hij: “Geef mij een luisterend hart om recht te kunnen spreken!” En niet: “Ik bepaal, ik ben koning mijn wil is wet…ik ben de baas.”

Even later de beroemde scene van het Salomons oordeel. Twee vrouwen vechten om een baby—van mij, van mij. Salomon: “Geef mijn zwaard”. De ene zegt:
“Terecht, dan allebei maar niks.” De andere zegt: “Geef ‘t  dan maar aan haar, maar doe de baby niks.” En Salomo zegt: “Zij is de moeder, geef ‘t haar..…”

Ik las in de krant (AD, 8 oktober 2021) dat rechters ouders in de toeslagenaffaire stelselmatig in de kou hebben laten staan. Zij kozen steevast de kant van de belastingdienst.

Rechters moeten de kant van gewone burgers durven te kiezen is de conclusie.

 

Ik hoor soms iemand zeggen: “Je moeder was een wijze vrouw.” Wat is dat?  Wijs = dat luisterend hart—niet hoofd of  hersenen. Maar hart.

En luisterend is niet eigenwijs je hart volgen, maar luisteren om recht te kunnen spreken. Niks: mij wil is wet!

Kun je wel eens piekeren? Dat zou ik als grootste gave beschouwen.

 

Evangelie:

In België door de straten van de stad gaat een grote poip: syrisch meisje zoekend naar haar familie.meisje Amal.?

Meester wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? We horen steeds meer dat mensen ondanks alles niet gelukkig, niet tevreden zijn. Ze hebben alles wat hun hartje begeert, en toch……

Ik hoorde pas dat een jongen geen levenslust had, hij vond er niks aan en wilde dat hij zelf kon beslissen om een pil te nemen. Hij wil dood…

Vraagt : wat doen om eeuwig leven

Hunert naarmeer? Soort: ..dat vraagtde man niet? Hoekrijgt mijn even weeuwigheidswaarde…wat moet eiknoh erbij kopen, erbij doen?  filmpje meer bvoormannen: geweld,wreed. –is t dat

Horen -nu pas jongen wilde dood- geenlevenslust…

Soms drugs..om even in adere wereld te komen te zijn..

Meester war ..om

Dan iets wonderlijks—

Geef weg wat je hgebt—dan zul je hebben!

Die paradox..

 

Boudha: als je alles hebt, besef je ineens dat alles niet allesis!

–jongne—levensvreugde—hijkon ’t niet, geen plezier,geen levensvervulling, geen…

 

 

 

Evangelie:

 

 

Meester wat met ik doen om eeuwig leven te krijgen?? Let wel. Er staat niet om HET eeuwig leven te krijgen, maar om eeuwig leven te krijgen. Hij heeft alles al, heeft zich omringt met alles wat hij wilde, maar hoe doe je dat nu dat je leven eeuwigheidswaarde krijgt?

Tot voor kort baden christenen om in de hemel te komen. Maar dan vraagt men niet: Hoe krijgt mijn leven eeuwigheidswaarde? Wat moet ik daarvoor doen?

 

Ik hoorde een vrouw vertellen van jongen die zichzelf omgebracht had. Hij had geen levensvreugde, geen zin in het leven. Wat hij ook deed, hij kon het maar niet vinden. Wat is dat, dat wat zijn leven de moeite waard maakt? Plezier. Levensvervulling. En dan hoor je soms van jongeren die van alle proberen, drugs bijvoorbeeld, om in een andere wereld te zijn. Boven zichzelf uit of weg van zichzelf. Wat zoeken ze? Wat willen ze?

Dante vAlgieri zijn beroemde divina commedia: een hemelsreis om het hier en nu te overschrijden—-niet om dood te gaan, maar ok inkhier ennu  die eeuwigheid teproeven..

Te overvleugelen op Mester wat moet ik doen om eeuwig leven

En dan aradoxale antwoord:–niet: nou moet jedit nog erbij of dat nog erbij hebben,

Aar het oaradoxale antwoord: alles wat je Hebt—doe er afstand van—dan zul je pas Hebben. Weg alle hebbedingen-dan zul je hebben

 

Als ik het wat kort zeg; kun je je leven niet als een soort kruiwagen volladen, steeds meer

Kun je je leven uitputten ten dienste van anderen, van de wereld van,

Niet om zichzelf maar om anderen, het andere..

 

Dat brengt geluk, levensvervulling, geef ‘t eeuwigheidswaarde.

Stom voorbeeldje: iemand heeft gewoon niet zoveel, maar heeft wel geweldig veel aandacht voor anderen, in lief en leed. Geeft dat geen vervulling?

 

Voorbeden

We spreken van melkkoe, van renpaard, van lastdier,

van hondstrouw van poeslief.  Alsof de dieren een voorbeeld voor ons zijn. Bidden we dat we de schepping niet versmallen tot ons mensen alleen; dat we de flora en  de fauna  niet alleen tot onze eer en glorie misbruiken. Dat we samen deze wereld  tot ontplooiing nodigen.