Enkele notities ter overdenking van de lezingen van deze week. Horen en luisteren, wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe doe je dat? Wat is nu echt belangrijk als het erop aan komt?

De wet van Mozes – de Thora
De hoofdstukken 6-11 van Deuteronomium worden ingeleid met de formule: “Dit zijn de geboden, wetten en regels…”. Maar de echte wetsteksten komen pas in hoofdstuk 12-26. In hoofdstuk 6 vv gaat ’t erom de lezers en hoorders te motiveren zich aan Gods wetten te houden. Als ze dat doen, zullen ze gelukkig zijn.

Tegen pluriformiteit en polytheïsme.
Woorden als “de Heer is onze God, de Heer is deEnige” in Deuteronomium 6:4 en vers 14 “u mag niet achter andere goden aanlopen”, “want de Heer uw God is een jaloerse God” snijden pluriforme en polytheïstische tendensen de pas af.

Sjema Israël.
“Een van de belangrijkste gebeden in ons gebeden boek is het Sjema Israël – Hoor Israël. We bidden het iedere ochtend en avond. Ja, velen van onze martelaren stierven met eechad (= één) op de lippen – de samenballing van hun diep geloof: De Heer is onze God, de Heer is de enige.”

Voor grote oren
In het Franse Chapaize staat in een Romaans kerkje een man afgebeeld met opvallend grote oren. Die oren maken duidelijk dat hij zich concentreert op iets dat van buiten komt, een boodschap die is aangezegd, een boodschap uit het gehoor.
Niet ver van Chapaize vinden we in Tournus een vergelijkbaar figuur met opvallend grote oren. Het zijn vroege uitingen (zo’n 1000 jaar terug) van Paulus: “Zo is dan het geloof uit het gehoor” (Romeinen 10:17).

Oude ambachten
Er is momenteel geen tekort aan megafoons, en iedere telefoon heeft wel een knopje om het geluid te versterken. Maar er is wel een tekort aan mensen die naar elkaar willen luisteren.

Synode – van syn = samen , en odos = weg
De synode is om samen de weg te gaan – om te horen wat er leeft bij de ander. Laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen hierbij betrokken worden, dat we luisteren naar elkaar en daarin Gods Geest op dezelfde weg mogen horen.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier