Enkele notities ter overdenking van de lezingen van deze week. Over het onderscheid tussen heersen en beheersen; over hoop dat leven doet, en leven dat hoopt geeft.

Heer-sen of Be-heer– en
In Daniël 7:14 ‘ziet’ Daniël dat heerschappij gegeven wordt aan degene die lijkt op een mensenzoon. ‘Heerschappij’ verstaan als: Jij hebt de macht, alles is onderdanig aan jou. Daarmee werd de mens als toppunt, als heer en meester van de hele schepping – aarde, vissen, vogels, dieren, lucht –, gezien (Genesis 1:28). We zien meer en meer dat dat deze interpretatie geen goed gedaan heeft aan ons mensbeeld te midden van heel de schepping.
De context van deze teksten laat zien dat het niet gaat om een willekeurig heersen van boven af – dictatoriaal, autoritair, top-down –, maar om een zorgvuldig beheren. Zie hiervoor ook psalm 72:8. Daarom vertaal ik beheren (zie ook Genesis 2:15). Zie bijvoorbeeld Genesis 1:26-28. In de juiste vertaling spelen zeker ook ‘tijdsgebonden’ factoren en of ‘gevoeligheden’ een rol. Lees bijvoorbeeld Numeri 27:16 voor een taakomschrijving van de koning/herder. Of zie hoe Jezus zegt dat zijn leiderschap DIENEN inhoudt (Lucas 22:25-26).

De krant sprak van een nieuwe wijk in Utrecht. Eén van de architecten sprak over wat en hoe ze gaan bouwen. Het was één grote lofzang. Best aardig om daar het apocalyptisch visioen van Johannes over de bouw van het nieuwe Jeruzalem naast leggen. Is dat ook zo’n prestigeobject? Waar gaat het de architect van Jeruzalem en die van Utrecht om? Welke accenten legt de een en de ander?

Hoop doet leven
Soms denk je: het is niet vanzelfsprekend om in deze onzekere tijden van coronacrisis, klimaatsveranderingen. aardschokken door mijnbouw, stijgend water door opwarming, verzinken van hele eilanden en daarmee van leefgebied…het is niet vanzelfsprekend om nu kinderen te krijgen. Zonder ‘hoop’ is dat bijna ondenkbaar. Elk kind is een teken van hoop. Van geloven in het leven, geloven in DIT leven, van geloven in een toekomst, van geloven in betere tijden.
Wie hoop verkondigt, die liegt…(soms tegen beter weten in)
Maar wie de hoop doodt, is een smeerlap (schweine Hund)
Ik doe allebei…,zegt schrijver Biermann.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.