Enkele notities ter overdenking van de lezingen van deze week. Over de advent, het wachten en verwachten, over ontmoeten en iets uit de doeken doen.

Advent
Vanmorgen werd mij een ‘goede opgang naar Kerstmis’ gewenst. Dank je wel! We zagen dat Advent allereerst inhoudt dat God naar ons toekomt: “…een nieuwe God zijt Gij, die onder ons wilt wonen, zo ver weg zo dichtbij”. Als de beweging van God uitgaat “denk aan: heden is u een redder geboren”, dan wordt een zinnetje als “ …omdat er geen plaats voor hen was in het verblijf” wel heel bot.

Advent
God woont in ontoegankelijk licht,
ver weg, maar toch dichtbij,
want als ik uit mijn duister roep,
ontsteekt Hij licht in mij.

En op mijn levenspad heb ik
iets van dat licht ontmoet
in ieder die mij vriendelijk helpt
of in ’t voorbijgaan groet.

Maar ooit zal er geen duisternis
en geen verdriet meer zijn.
Dan worden alle dingen nieuw,
Hij komt! Is mijn refrein.
(A.-M. de Sonnaville)

Sacrament van de ontmoeting:
“Elke weg is goed,
heeft zijn eigen waarde.
Ieder gaat een eigen weg
En toch weten we elkaar te vinden.
Velen kunnen daar dan, net als ik
Weer lange tijd op teren.
Een wonder dat steeds weer gebeurt,
Sacrament van de ontmoeting”.
(M.Steemers-Winkoop).

Wachten, in ver-wacht-ing zijn
“Ik wens je…dat je levenslang in verwachting kunt zijn” (Marijke de Bruijne)
‘Vier manieren om op iemand te wachten’ van Joke Leeuwen:
1) zittend
2) lopend
3) staand
4) niet.

Zeg het met je compositie: Knap van Lucas
A aankondiging van Johannes’ geboorte (Lucas 1.5-25),
B aankondiging van Jezus geboorte (1.26-38),
C Ontmoeting van de twee moeders (1.39-56),
A ‘Betekenis van Johannes’, besnijdenis en naamgeving (1.57-80)
B ‘Betekenis van Jezus, besnijdenis en naamgeving (2.1-52)
De C staat centraal; daar raken de verhalen over Jezus en Johannes elkaar. Door ze zo naast elkaar te zetten zie je de overeenkomsten en de verschillen, en zie je met name wie de grootste is! “Na mij komt die sterker is dan ik” (3.16).

Het kind uit de doeken doen!
Het kerststalletje, de groene boom, de lichtjes, het sterretje, de wijzen, de herders, de schapen, het open veld – ze doen allemaal op hun manier het kind uit de doeken. Dit jaar gaat dat niet vanzelf door de dreiging van het coronavirus! Dat legt een sluier over alles heen. Wees aub verstandig met elkaar en met jezelf! Maar tegelijk wens ik allen een warm feest, misschien alleen in eigen kring, dat ons vertrouwen geeft, inspireert en motiveert temidden van alle zorgen en problemen waar we een weg in en voor moeten vinden. Zalig Kerstfeest en alvast Zalig Nieuw Jaar.
In Oeganda – om maar een land te noemen – is doorgaans geen toilet in huis. Er is een gemeenschapstoilet in de buurt. Dat is veelal vies, lange wachttijden, nauwelijks onderhouden. Er zijn veel verhalen van meisjes en vrouwen die niet eten en drinken overdag om te voorkomen dat ze een toilet moeten zoeken. Meisjes wachten tot het donker is om hun behoeftes te doen in de open lucht – maar juist dan zijn ze kwetsbaar voor (seksueel) geweld. Wat een kolossale opgave om ook voor hen het kind uit de doeken te doen.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.