Enkele notities ter overdenking van de lezingen van deze week. Als kool en geit steeds worden gespaard, kan de wereld dan wel gered worden?

Een gebed
Laat straks de sterren over uw wereld
de blinde duisternis van het geweld verjagen.
Laat mensen mensen dragen naar het licht.
Geef ons het vergezicht van wie gelooft,
de hoop van wie wil leven,
de liefde die ons aankijkt
In de ogen van een kind.
(Lut Debroey)

Antwoordpsalm: Jij geeft het land een gezicht
Jij geeft het land een gezicht
de vluchteling ziet licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
Niet een aarde die ons de hemel belooft,
maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft,
een wereld nieuw die leven laat.

Jij geeft de hoop een gezicht
wanhopigen zien licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
Niet een aarde die ons de hemel belooft,
maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft,
een wereld nieuw die leven laat.

Jij geeft de toekomst gezicht
de radelozen licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
Niet een aarde die ons de hemel belooft,
maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft
maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft,
een wereld nieuw die leven laat.

Is het nog ver naar Bethlehem?

Als clowns die vallen en struikelen volgen we de weg van Christus en getuigen we van zijn liefde. Het evangelie, Gods goede nieuws was letterlijk ongehoord. Niemand kende het nog toen Maria het van de engel te horen kreeg. Toch gelooft ze het zonder reserve. Dat is een voorbeeldig geloof waar ik geregeld jaloers op ben (Stijn Fens in Trouw, 20 dec. 2021).

In Jezus is God-met-ons:
niet tegenover ons, tegen ons
met ons, Emmanuel
een der onzen
een net zo als wij zelf.

Precies goed
Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen,
Je vuist naar de hemel heffen,
De tranen laten komen en zeggen:
Het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
Dik, dun, te groot, te klein,
Te lief, onaardig,
Omdat ik lelijk, eerlijk,
Direct, po√ętisch, welbespraakt,
Te zichtbaar, onzichtbaar,
Kwetsbaar,

Arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!

En dat de aarde je dan met haar zachte handen
Heel voorzichtig omhoog duwt, je op de wang kust en fluistert:
Het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.

Net zo mens als andere mensen,
Precies goed.
(Babs Gons)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.