De blogs van deze week gaan over de onafhankelijkheid van de profeten in hun strijd voor recht en gerechtigheid, voor wijsheid.

 

Trias politica,
Montesquieu, rond 1700, onderscheidt 1) wetgevende 2) rechterlijke en 3) uitvoerende macht. Deze drie, de trias politica moeten onafhankelijk van elkaar zijn. Eén vorst, of één rechter of één handhaver mag het niet alleen voor het zeggen hebben! Een dam dus tegen absolutisme, tegen dictatoriale heersers die alles naar hun eigen hand willen zetten. In Bijbelse tijden was er naast de koning steeds ook een profeet aan het hof. Een onafhankelijke profeet die de koning confronteerde met ‘recht en gerechtigheid’, met Gods bedoeling. Lees over koning David en de profeet Nathan in: 2 Samuel 11 en 12

 

De Heer is met u (Amos 5.14)

Jan van de Bosch schreef een gedicht bij de woorden die Amos als pro-feet, namens God, sprak:

Ik weet het wel hoe dwaas het klinkt
wanneer de moed u haast ontzinkt:
De Heer is met u.

Het klinkt zo dwaas in zorg, gevaar,
maar het is ongelooflijk waar:
De Heer is me u.

Wanneer u staat voor moeilijk werk,
uw moed is klein, uw angst is sterk:
De Heer is met u.

Wanneer u dood’lijk eenzaam bent
omdat geen mens u waarlijk kent:
de Heer is met u.

 

Patroon van Europa
Volgens W. Derkse heeft het Feijenoordse clublied: Geen woorden maar daden een benedictijnse achtergrond: Op 11 Juli valt de gedenkdag van Benedictus van Nursia, geboren in 480 en gestorven rond 560 in ‘t klooster Montecassino (tussen Rome en Napels). Hij studeerde in Rome, was geschokt door de decadentie die hij daar aantrof en trok zich in de eenzame rotsen van Subiaco terug. Hij schreef de ‘regula Benedicti’, richtinggevend handboek voor de monniken hier in het Westen. Bij Innsbruck is de Europabrücke die Noord en Zuid met elkaar verbindt naar hem genoemd.

Voor wie er meer van wil weten:
a.) de benedictijn A. Grün, Bezielend leiding geven, Ten Have 2002
b) W.Derkse, Een levensregel voor beginners; Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven, Lannoo 2003
c) E.von Gemmingen, Wenn wir die Heiligen fragen könnten,Herder 2005. Hij was de Duitse man bij Radio Vaticana en sluit aan bij het laatste Pauselijk schrijven over Heiligen.
Op blz. 42 citeert hij een gebed van Benedictus:

Getrouwe, heilige God en Vader
geef me vernuft om U te ontdekken
gevoel om U te vermoeden
spirit om U te verstaan.
Geef me ijver, om U te zoeken
wijsheid om U te vinden
verlangen om U lief te hebben.
Geef me een hart dat over U nadenkt
daden, die U groots maken
Geef me ogen om U te zien
Oren, om U te horen
een tong om U te verkondigen
Verleen me geduld, om op U te wachten
op uw heilige aanwezigheid
een zalig einde
en het eeuwig leven
(vert. Henk Bloem)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van komende zondag: lees hier