Enkele notities ter overdenking van de lezingen van bij de tweede zondag van de veertigdagentijd; van de internationale vrouwendag tot St. Patrick’s Day.

Weet wat je zegt
Als je een goed huwelijk, fijne vriendschap, trouwe solidaire mensen, goed gezin e.a. ziet en dat benijdt, denkt dat het die mensen komt aanwaaien, vanzelf gaat…Weet je dan wel wat je zegt? Praat je dan niet als iemand die eigenlijk geslapen heeft? (Zie: Werkschrift 6(85)2 blz.17)

Bertram Otto schrijft
Wij kunnen de ogenblikken niet vasthouden op ons netvlies
Wij hebben geen tijd om het blijvende te registreren
Wij moeten verder, altijd verder
In landschappen zien we wat bruikbaar is
In gezichten wat zo voor het grijpen ligt
In uren van schoonheid de wijzerplaat
Want we hebben geen tijd
Als het paard in de mallemolen
Draaien we om ons eigen middelpunt
En er is een doel, er is altijd slechts afstand
Wij komen nergens aan
We staan altijd op het punt te vertrekken
Altijd in haast
We hebben geen tijd, Heer
Houdt ons tegen.

“Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt”
Pius Drijvers schrijft dat de leerlingen en Petrus zich wel herinnerden wat ze zagen (de heerlijkheid!) maar niet wat ze hoorden (lijden en sterven). Zie ook J. Wessels, Jezus zien, blz. 69-71. Soms vraagt men zich af: wat is erger, blindheid of doofheid? Een blindgeboren man vertelde dat hij nu op volwassen leeftijd en ‘gewend’ aan het niet zien, ook niet meer ziende zou willen zijn.

Vrouwen
Op 8 maart was het International Woman’s Day. De eerste mens-en heten Adam en Eva. In het boek Genesis wordt gesproken van ‘de mens’ (enkelvoud) en dat is ‘de man’. De vrouw, uit de mens genomen opdat die niet alleen zou zijn, is tweederangs. Uit ons verleden, en soms ook nu nog, zijn hier vele schrijnende voorbeelden van te vertellen. En je ziet de voorbeelden voor je ogen als je op televisie Oekraïense moeders met hun kinderen ziet. Tweederangs? In de RK-Kerk – waar Maria geenszins een tweederangspositie innam – is een synodaal proces opgestart, waarbij zeer zeker ook de positie en rol van vrouwen binnen de kerk, bij geloof, hoop en liefde ter sprake komt. Gelukkig. Er is een boek over joodse vrouwen van Ria van den Brandt, Vrouwen van woorden, een prachtig boek. Op blz. 15 schrijft ze:

Samen lopen we in het licht
van de ondergaande zon.
Mijn kleinzoon en ik.

Hij legt zijn hand in mijn hand en vraagt:
‘maakt God de zon morgen wakker
En schijnt hij dan weer voor iedereen?”

‘voor iedereen zeg ik en ik weet
dat het eens zo geweest moet zijn.
Vóór Auschwitz.

‘dag zon’ zingt hij
‘dag zon, tot morgen’

Dan wacht hij vol vertrouwen
Op de nieuwe dag.

St. Patrick’s Day
17 maart is het ook St. Patrick’s day (Iers: Lá Fhéile Pádraig), de nationale feestdag van Ierland, Noord-Ierland, de Canadese provincie Newfoundland en …Bekend bij ons o.a. door zijn zegengebeden en liederen.

May the Strength of God pilot us.    
May the Power of God preserve us.
May the Wisdom of God instruct us.
May the Hand of God protect us.
May the Way of God direct us.
May the Shield of God defend us.
May the Host of God guard us

Against the snares of the evil one
Against temptations of the world.

May Christ be with us!
May Christ be before us!
May Christ be in us,
Christ be over all!

May Thy Salvation, Lord,
Always be ours,
This day, O Lord, and evermore. Amen.

Duitse vastenactie
Ik wil nog graag op de Duitse vastenactie wijzen. Zij hebben als thema Psalm 31,9: U geeft mijn voeten opnieuw ruim baan. Waarmee ze zeker aan wandelactiviteiten denken die ze tijdens deze vastenactie hopen te kunnen organiseren. Kunstenares Lilian Moreno Sanchez  (Chileense) is gevraagd dit in beeld te brengen. Zij start bij een foto van een been dat kapot is gereden/geslagen door de nationale garde bij een demonstratie tegen sociale ongelijkheid. Dat gegeven doet haar denken: Onze voeten/benen dragen en stabiliseren ons en anders hebben we geen been om op te staan. Zonder been zijn we niet mobiel meer. En een been roept woorden als standbeen, staande beens, standvastig, voetstoots, voetje voor voetje en voetwassing en daarmee Jezus’ weg naar Pasen, op. Een voetwassing! Dat is iets anders dan ontsmetten van je handen tijdens de pandemie.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.