Enkele notities ter overdenking van de lezingen bij de derde zondag van de veertigdagentijd. Over noemen en roepen, over aanwezig, afwezig en verborgen, over beelden en heiligheid.

Ik noem hem
En ik noem Hem Lieve Vader,
Ook al herinner ik me mijn vader niet.
Maar ik herinner me een braambos, een vuur,
een donder, een berg en iets van een stem.

Wanneer ik denk dat ik zijn stem hoor,
Roep ik meteen hier ben ik, Lieve Vader!
Wanneer een vader een kind in de steek laat,
Is hij nog steeds een vader,
en ik zal niet ophouden te verlangen
en te roepen: “Hier ben ik.”
Totdat Hij me hoort,
Totdat Hij zich mij herinnert,
En mijn naam roept,
En tegen mij spreekt vanuit het vuur.
(Malka Heifetz-Tussman).

Gods aanwezigheid doet ertoe
Wij beleven God als ‘afwezig’ terwijl hij de ‘verborgene ’is.
Gods verborgenheid behoeft zijn
aanwezigheid niet uit te sluiten,
Maar het is wel zo, dat wij op grond
van zijn verborgenheid nogal eens
tot zijn afwezigheid concluderen.
(Ted van Gennep)

Een vriend
Een vriend van mij schildert. Zijn schilderijen doen niets. Hangen alleen maar wat. Toch doen ze mij wél iets. Ze maken me droef, uitbundig, onverschillig.
En stel nu eens dat God op een schilderij lijkt. Voor alle duidelijkheid: Hij ís geen schilderij. Hij is geen voortbrengsel van menselijke creativiteit, dan zou de lol eraf zijn. Praten tegen een zelfbedacht idee lijkt me zinloos
Maar stel nu dat Hij is ALS een schilderij. Hij doet niets, maar zijn aanwezigheid doet wel iets. Net als zo’n schilderij dat vrolijk maakt, troost, rust geeft. Hij doet niets, maar zonder zijn aanwezigheid zou ik een hoop missen. Hij handelt wellicht door niets te doen. Door er eenvoudig weg te zijn. Trouwens, misschien is handelen als kenmerk van Hem een veel te menselijk begrip en doen we Hem, die zoveel groter is dan een mens, daarmee te kort. Hij doet niets, want Hij is God.

Heilige grond
Straten
Stadscentrum
Buitenwijken, randen, bermen
Betonjungle
Trapveldje
Stadswildernis

Doe de schoenen van je voeten
Want de plaats waar je staat is heilige grond

Sloppenwijk
Torenflat
Winkelcentra
Kathedraal
Spoortunnel
Bioscoop

Doe de schoenen van je voeten
Want de plaats waar je staat is heilige grond

Vuile hitte, stank
Snelle auto’s, files
Moskee
Bankje in ’t park
Geschreeuw chaos

Doe de schoenen van je voeten
Want de plaats waar je staat is heilige grond.

Saint Patricks day, 17 maart
Vorige week–een beetje vroeg- memoreerden we de 17 maart: St Patricks day.
Toen hebben we ook een van zijn zegenbedes afgedrukt. Zie onder vorige week.

Volgende week: de 22e in het World Water Day
Volgens mij hebben we daar tot nu toe maar weinig aan gedaan. We hadden water genoeg. Het was meer iets voor zeer warme landen. Dit jaar wordt het toch nijpender, ook voor ons.
Ik lees dat 90% van de natuurrampen een te veel of te weinig aan water betreft. Als je nou zit te denken: wat kan ik dit jaar met de VASTEN doen, is dan het watergebruik op de 22e niet een mooi thema? En ’t duurt maar één dag. Dat is met natuurrampen anders.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.