Enkele notities ter overdenking van de lezingen van palmzondag. Hoe leeft de boodschap van Jezus het beste voort? Door heel te maken wat gebroken is.

Paus Franciscus schrijft in Evangelii Gaudium (Evangelische vreugde): “De leken vormen eenvoudigweg de immense meerderheid van het volk van God. Ten dienste van hen is er een minderheid: de gewijde bedienaren. Het bewustzijn van de identiteit en de zending van de leek in de kerk is gegroeid.” (Evangelii Gaudium Nr 102) Waren de leerlingen van Jezus gewijd? Pinksteren was toen nog niet geweest, wel?. De paus zegt dit om te laten zien dat de verhoudingen scheef gegroeid zijn.

Anselm Bilgri, lange tijd prior in het Beierse klooster Andechs, is in december 2020 van de Rooms-Katholieke kerk naar de Oudkatholieken overgegaan. Vanwege de seksschandalen in Duitsland en omdat de wijze waarop hiermee omgegaan wordt zo afsteekt tegen het beleid ten aanzien van homoseksuele priesters. Maar hij wil/kan niet ZONDER kerk verder. Zonder kerk, zegt hij, zou ‘t evangelie verzand zijn. Dankzij de kerk leeft Jezus boodschap door. Johanna Beck, zelf slachtoffer van seksueel en geestelijk misbruik, schrijft: “Mach neu was dich kaputt macht” en strijdt voor een nieuw begin van de kerk (uitgeverij Herder). Zou een synodale kerk ons daarbij kunnen helpen?

De Tsjech Tomas Halik neemt een woord van paus Franciscus over in de titel van een voordracht: “De namiddag van het Christendom”. Hij beschrijft de toestand van de kerk in het geseculariseerde westen als de namiddag van het christendom. Zou ook hier gelden: na regen komt zonneschijn? In ieder geval zal het niet vanzelf gaan. Zeker niet.

“Een verhaal dat in het verleden blijft steken is de moeite van het vertellen en aanhoren niet waard.” Han Renckens, Je eigen schrift schrijven, blz.14.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.