Enkele notities bij de lezingen van de vierde zondag van Pasen. Over Koningsdag, Eid al-Fitr, Moederdag en natuurlijk 4 en 5 mei, opdat wij niet vergeten.

Moederdag
In het evangelie (Johannes 19.25-27)  zegt Jezus vanaf het kruis: “Vrouw daar is nu je zoon.” En tot de leerling: “Daar is je moeder.” “Toen van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.” Als je onder ‘Moederdag’ of ‘liederen bij Moederdag’ zoekt, is inderdaad het eind zoek, moeders in alle fases van het leven. Sorry vaders, dat ‘Vaderdag’ pas later op de feestkalender kwam. We wensen graag alle moeders, vaders, kinderen, klein- en achterkleinkinderen een saamhorige dankbare dag.

De moslims vierden – vandaar het woord ‘Suikerfeest’ – het eind van de ramadan Eid al-Fitr begin mei. Misschien heeft een van u die avond de feestvreugde wel gehoord! Mooie gebruiken hebben zij rond de Ramadan! Bij ons mag niemand het zien, wordt het een beetje onder tapijt geschoven. Jammer.

Het was Koningsdag
Een 14 jarige scholiere schrijft haar zorgen aan de Koning/God?:
Waarom is de wereld aan het veranderen?
Waarom luistert niemand naar elkaar?
Waarom staat het internet vol met nepnieuws?
Waarom doet de regering weinig…
Ik ben iemand van de nieuwe generatie
Ik heb nog een toekomst
Ik moet nog een baan krijgen
Ik moet nog groeien…
Ik wil niet dat als ik later kinderen heb
dat ze opgroeien in een wereld
Waar mensen elkaar pijn doen
Ik wil niet dat mijn kinderen
later zich niet veilig voelen
net zoals wat ik nu heb
Ik wil dat mijn kinderen later gelukkig worden
maar vraag ik dan veel?
(Trouw 27 april 2022)

Vergeet niet…
En toch, we vergeten makkelijk of hebben geen levendige herinneringen.
De dag van 28 april 1943 krijgt een extra betekenis door de situatie in en rond Oekraïne. Op die dag werd na de verschrikkingen geroepen: “Nooit meer.” En zie tachtig jaar later…En niet alleen rond Oekraïne.
De 28ste April was Jom HaShoa (= dag van vernietiging). Op deze dag kwamen in 1943 de joden in het getto van Warschau in opstand tegen de nazi’s. Vergeet niet.
Mevr. Laura Reedijk (zus van ds. Jaap Boersma, ooit ds. in Zeist-West, terwijl zij vooral het ouderenpastoraat o.a. in het Christelijk Sanatorium behartigde) stierf op 30 januari 2022 .

Zij schreef o.a. het boek: Heilige momenten, ervaringen ver en dichtbij. Haar stukjes zijn te lang om hier te citeren. Jammer. Maar ik wil u toch even laten proeven. Ze schrijft een meditatie bij een Maria-met-kind-icoon, die eindigt met
“De moeder Hodogetria heet zij:
Zij die de weg wijst aan mensen
Zij wijst naar Jezus op haar schoot
Zij die zijn moeder mocht worden,
Zij die alles bewaarde in haar hart,
Zij door wier hart een zwaard ging”
En in het volgende stukje getiteld ‘Moeder en Kind’, eindigt ze:
Maar ik zie je, gebogen over je kleine kind, een baby nog,
Die met zijn heldere ogen je doordringend aanziet.
Heb je toen vermoed, Maria, wat je deel zou zijn?
Veel lijden.
En de Geest.”
Een waardevol boekje. Ik wil het wel uitlenen…maar ik wil het terug!

En vergeet niet dat zondag 21 mei onze kerk verklaart dat Titus Brandsma een ‘heilig’ man is geweest, of moet je zeggen: is?

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.