Enkele notities bij de lezingen van Hemelvaart. Over de symboliek van het getal veertig, over de hemel, de ziel, het leven en over bureaucratie.

Veertig dagen
In de bijbel staat veertig veelal als een symbolisch getal. Het kan staan voor een overgang naar iets nieuws. Bijvoorbeeld: veertig jaar in de woestijn voor je het nieuwe land betreedt; Jezus veertig dagen in de woestijn voor hij zijn zending opneemt; de leerlingen veertig dagen voor ze hun zending beginnen…

Hemel
Er wordt makkelijk gezegd: “Iemand met gezond verstand gelooft niet meer in een hemel daarboven.” Maar het verstand heeft het niet alléén voor het zeggen. Met het woord ‘hemel’ kunnen wij iets aanduiden dat we alleen met ons verstand niet te pakken kunnen krijgen. Net als het woord ‘ziel’ waar je strikt logisch niet mee uit de voeten kunt, maar dat naam geeft aan iets dat wezenlijk is in ons leven; dat we niet willen missen. Iets dat ongrijpbaar is, en toch bestaat. Het leven is niet helemaal in data te vatten.

De hemel ligt niet boven ons,
maar voor ons als opdracht,
als mogelijkheid,
die hier in de wereld
al begint
.
(Duitse bisschop F. Kamphaus)

Bureaucratie zorgt dat daden, woorden en gedachten elkaar nooit ontmoeten. De daden blijven op de werkplek, de woorden in de vergaderingen en de gedachten op het hoofdkussen.
(E. Galeano, Het boek der omhelzingen, blz.94)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.