Enkele notities bij de lezingen van de 7e zondag van Pasen. Woorden van Jezus, Clara Asscher-Pinkhof, Bonhoeffer, Toon Hermans, Elie Wiesel en anderen.

Jezus bidt niet voor de wereld maar voor hen die niet van de wereld zijn. Hij bidt: mogen allen één zijn, niet: mogen allen het eens zijn.

Clara Asscher-Pinkhof, Grijze gesprekken, blz. 5: “Natuurlijk zijn het gesprekken met God, deze grijze gesprekken. Je moet toch met iemand kunnen spreken, als alles om je heen wegvalt, – als de oren, die in de loop van je lange leven naar je geluisterd hebben, gesloten zijn, – als geen menselijke stem je meer antwoordt. Je moet toch iemand vertellen van je angsten, van je hoop, van je kleine vreugden, je kleine ijdelheden, je kleine en grote zorgen .Je moet toch iemand biechten wat geen ander weet en geen ander ook weten mag. Er moet toch iemand zijn die je zelfspot verstaat” (Ik kan hier niet hele boekje citeren. Jammer, want ik vind het de moeite waard).

Bonhoeffer: “Gebed vervangt geen enkele daad. Maar het is een daad die door niets anders vervangen wordt…Ons christen-zijn zal in de toekomst slechts uit twee elementen bestaan: BIDDEN en ONDER MENSEN GERECHTIGHEID DOEN.”

Helpt bidden? Mag je bidden om genezing? Helpt liefde je vrouw, man, je kinderen? Hun zorg, hun aandacht, hun “ik denk aan jou”, zou je zonder kunnen?
Het neemt misschien je kwaal niet weg, maar helpt zeker. Weten van liefde, zorg, van naasten, van God opent een ander perspectief:

Hij liep er meestal somber bij
Maar als hij bad dan straalde hij
Dan speelde een glimlach om zijn mond
Omdat hij ’t bidden lekker vond
.
(T.Hermans).

Elie Wiesel, Woorden zonder weerwoord, blz. 28: “Tot mijn demonstrerende vrienden heb ik gezegd: ‘Het zal ons niet lukken de samenleving te veranderen, maar laten we tenminste proberen ervoor te zorgen dat zij ons niet verandert.’”

Abraham Heschel: “Bidden is Gods aanwezigheid in de wereld vergroten. God is transcendent, maar ons gebed maakt hem immanent.”

Bidden is niet hetzelfde als denken.
Voor de denkende mens is God een object;
Voor de biddende mens is Hij het subject.
Wanneer we ons bewust worden van zijn aanwezigheid,
streven we niet meer naar objectieve kennis,
maar naar verdieping van de wederzijdse verbondenheid
Van mens en God.

Rond ‘bidden’ is heel veel nagedacht, geschreven. Te veel om op te noemen, laat staan hier op te schrijven. Soms zo mooi, dat ik bijna niet kan stoppen met gedichten/citaten die ons aan het denken zetten. Maar ik herinner me een zinnetje van vroeger over preken: “Het is helemaal niet erg als je geen mooi slot aan je preek kunt breien. Als je maar ophoudt.”

Mijn God, mijn God,
laat nooit verdwijnen
het zand en de zee,
het ruisende water,
de bliksemende hemel,
het gebed van de mens.
(Channa Szenes, Hongaars-Israëlische dichteres 1921-1944)

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.