Enkele notities bij de lezingen van deze zondag. Gedachten bij het mysterie van de drie-eenheid en andere blogs bij deze thematiek.

Het Arbeitsbuch zum Katechismus der Katholischen Kirche 1993 is té uitvoerig om hier te citeren. Maar de zegen van 2 Korintiërs kennen we allemaal. Ze verklaart weliswaar niets, maar mooi dat deze ‘trinitaire’ zegen er al is tegen het einde van de eerste of begin tweede na Christus.
De genade van de Heer Jezus Christus
De liefde van God (de Vader)
En de gemeenschap van de heilige Geest
Zij met u allen. (2 Kor 13.13)
Ook onze geloofsbelijdenis kent de trinitaire vorm:
Ik geloof…in God, de almachtige Vader
…in Jezus Christus, zij enige Zoon, onze Heer
…Ik geloof in de heilige Geest…

H. J. Schultz: waarschuwt:
We zijn er niet als we eenvoudigweg na kauwen
wat in het Nieuwe Testament geboden wordt.
We moeten het beantwoorden.

Peter Nissen, gevraagd naar waarom hij na enkele omzwervingen toch weer naar de rk-kerk terugkeerde terwijl hij er tegelijk forse kritiek op had, zei: “Als allen die kritiek hebben op zaken binnen de kerk weggaan, dan verandert er nooit iets.” Goed dit te bedenken nu we genodigd worden mee te spreken en te werken aan de synodale weg.

Een anekdote van onze Oosterburen in deze lhbtiq+tijd.
Een Duitse priester wordt op zondag 28 juli 2017 gebeld. “Hier spreekt paus Franciscus.” Ik dacht eerst: een grapjas! Maar zijn accent en het feit dat hij een brief van mij duidelijk gelezen had, overtuigde mij. Toen zei de paus: “Ik zou willen dat u met diepe innerlijke vrede het spoor van de Geest met Jezus kunt gaan. Ik geef u de sleutelmacht, verstaat u, Ik geef u de volmacht tot absolutie. Ik wilde wat zeggen maar ik besefte niet helemaal wat er gebeurde. Dat de paus mij dit toevertrouwde; dat is de eerste keer dat ik in de kerk als volwassene geaccepteerd wordt. Moet je je voorstellen: dertig jaar ben ik priester en het voelde alsof ik nu pas echt priester kon zijn…Kerk zonder angst. Outing in the Church = uit de kast komen binnen de kerk.

In Nazareth vroeg men ooit: ‘Waar heeft hij die wijsheid vandaan? (Lucas 4,22) waarop een rabbi antwoordde: “Van alles kun je wat leren…en alles kan ons wat leren. Alles wat God heeft geschapen, en ook alles wat de mens heeft gemaakt, kan ons wat leren. Een leerling vroeg hem: “Wat zouden we dan van een trein kunnen leren?” De Rabbi: “Dat als we hem missen alles op slag anders wordt.” De leerling vroeg door: “En wat valt er te leren van een telegram? En de rabbi: “Dat elk woord geteld wordt en in rekening gebracht.” “Maar, wat kunnen we dan leren van een telefoon?” “Nou, dat ze ginds horen wat we hier zeggen.

Drievuldigheidsliederen, melodie Jesus dulcis memoria:
O zalig licht Drievuldigheid
Die een in hart en wezen zijt
De grote zon verzinkt in nacht
O Licht, houd in ons hart de wacht.

U loven we in de dageraad
U smeken wij des avonds laat
Geef dat ons lied uw lof verspreidt
Van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Aan God de Vader zij de eer
Aan God de Zoon voor immer meer
Een God de Geest die troost en leidt
Zij lof nu en ten allen tijd.

Henk Bloem, pastor

Meer verdieping in de lezingen van deze zondag: lees hier.